Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN),TM1 2019

  • 11/06/2019

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Indeksin e Kostos të Ndërtimit në Kosovë “ (IKN) ) për tremujorin e parë të vitit 2019, viti bazë 2015=100.

Indeksi i tërësishëm i Kostos të Ndërtimit në Kosovë  (IKN) pati rënie për (-0.3 %) në tremujorin e parë TM1 2019  krahasuar me TM4 2018. Krahasuar me te njëjtën periudhë të vitit paraprak TM1 2018  Indeksi i Kostos të Ndërtimit pati ngritje prej (2.0  %) .

Indeksi i tërësishëm i Kostos të Ndërtimit në Kosovë (IKN) pati rënie për ( -0.3  % ) në tremujorin e parë TM1 2019 krahasuar me TM4 2018. Rënie  më të madhe kishin kategoria materialet ( -0.5 %) dhe energjia (-3.1%).Rënia  u neutralizua kryesisht me rritjen e çmimeve sipas kategorive  transportit (4.3%) dhe kostot e tjera (0.3%).

Indeksi i tërësishëm i Kostos të Ndërtimit në Kosovë (IKN) u ngrit për (2.0 %)  në TM1 2019 krahasuar me TM1 2018. Ngritja e indeksit kryesisht u vërejt të kategoria transporti  (19.2%), kostot e tjera (2.0 %), materialet (1.9%) dhe energjia (1.9%).