Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK), Shkurt 2019

  • 12/03/2019

Shkalla vjetore e inflacionit, e matur në muajin shkurt 2019 me muajin shkurt 2018 ishte 3.2%.

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Indeksin e Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit” (IHÇK) për muajin shkurt 2019

Inflacioni mujor i matur nga indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit ishte 0.4% në shkurt 2019.

Indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit është më i lartë për 0.4% në muajin shkurt 2019, krahasuar me muajin janar 2019. Kjo kryesisht është shpjeguar me ngritjen e çmimeve të konsumit te nëngrupet e COICOP-it: bukë dhe drithëra (0.5%); pemë (4.9%); perime (5.7%); veshje (2.9%); këpucë (1.7%) me një ndikim të përbashkët të këtyre nëngrupeve prej 0.5 për qind në IHÇK.

Ngritja u neutralizua nga rënia e çmimeve të konsumit te nëngrupi i COICOP-it: energji elektrike, gaz dhe lëndë djegëse të tjera (-1.6%); rënia e çmimit të drunjve të zjarrit për ngrohje, me një ndikim të këtij nëngrupi prej (-0.1%) në IHÇK.

Ndërkaq, shkalla vjetore e inflacionit, e matur në muajin shkurt 2019 me muajin shkurt 2018 ishte 3.2%.

Indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit është më i lartë për 3.2% në muajin shkurt 2019, krahasuar me muajin shkurt 2018. Kjo kryesisht është shpjeguar me ngritjen e çmimeve të konsumit në këtë periudhë te nëngrupet e COICOP-it: bukë dhe drithëra (10.5%); mish (3.6%); qumësht, djathë dhe vezë (6.2%); perime (29.0%); pije alkoolike (2.9%); duhan (3.6%); mallra dhe shërbime për mirëmbajtjen e zakonshme të ekonomisë shtëpiake (3.0%); përdorim i pajisjeve për transportin personal (4.4%); ngritja e çmimit të naftës dhe benzinës, shërbimet hoteliere (1.5%); kujdes personal (2.1%); gjëra personale (3.8%), me një ndikim të përbashkët të këtyre nëngrupeve prej 3.4 për qind në IHÇK.

Ngritja u neutralizua, kryesisht nga rënia e çmimeve të konsumit te nëngrupi i COICOP-it: pemë (-11.0%), me një ndikim të këtij nëngrupi prej (-0.2 %) në IHÇK.