Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK), Shkurt 2017

  • 13/03/2017

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Indeksin e Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit” (IHÇK) për muajin shkurt të vitit 2017.

Indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit prej muajt janar 2016 publikohet me vitin bazë 2015=100.
Indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit në vend është më i lartë për 0.2% në muajin shkurt 2017, krahasuar me muajin janar 2017. Ngritja e indeksit të çmimeve të konsumit vërehet te nëngrupet e COICOP-it: bukë dhe drithëra (1.2%), pemë (3.4%) me një ndikim të përbashkët të këtyre nëngrupeve prej 0.2 për qind në IHÇKt.

Shkalla e inflacionit e matur në muajin shkurt 2017 me muajin shkurt 2016 ishte 1.7%.

Indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit është më i lartë për 1.7% në muajin shkurt 2017, krahasuar me muajin shkurt të vitit 2016. Në këtë periudhë vërehen disa ndryshime të çmimeve të artikujve dhe shërbimeve te grupet dhe nëngrupet e COICOP-it. Ngritja e indeksit të çmimeve të konsumit vërehet te nëngrupet e COICOP-it: mish (0.9%); qumësht, djath dhe vezë (6.0%); sheqer dhe ëmbëlsira (7.3%); kafe, çaj dhe kakao (5.8%); duhan (5.1%); veshje (1.5%); rrymë, gaz dhe lëndë djegëse të tjera (3.9%) - (ngritja e çmimit të drunjve për ngrohje); përdorimi i pajisjeve për transportin personal (13.1%) - (ngritja e çmimit të naftës dhe benzinës), me një ndikim të përbashkët të këtyre nëngrupeve prej 2.0 për qind në IHÇK.
Ngritja u neutralizua kryesisht nga rënia e çmimeve në këtë periudhë te nëngrupet e COICOP-it: perime (-4.1%); pajisje audio-vizuele, fotografike për përpunimin e informatave (-4.1%), me një ndikim të përbashkët të këtyre nëngrupeve prej (-0.3%) në IHÇK.
Për më shumë informata lidhur me Indeksin e Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit vizitoni: http://ask.rks-gov.net/media/2933/indeksi-i-harmonizuar-i-%C3%A7mimeve-t%C3%AB-konsumit.pdf