Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK), Qershor 2020

  • 10/07/2020

Bie inflacioni në qershor

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Indeksin e Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit” (IHÇK) për muajin qershor 2020, me vitin bazë 2015=100

Inflacioni mujor i matur nga indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit ishte (-0.4%) në muajin qershor 2020, krahasuar me muajin maj 2020. Kjo kryesisht është shpjeguar me rënien e çmimeve të konsumit te nëngrupet e COICOP-it: qumësht, djathë dhe vezë (-2.8%); perimet (-9.3%), me një ndikim të përbashkët të këtyre nëngrupeve prej (-0.5 për qind) në IHÇK.

Ndërsa, ngritje e çmimeve vërehet te nëngrupi i COICOP-it: përdorim i pajisjeve për transportin personal (1.0%) – (ngritje e çmimeve të naftës dhe benzinës) me një ndikim të këtij nëngrupi prej (0.1 për qind) në IHÇK.

Ndërkaq, norma vjetore e inflacionit, e matur në muajin qershor 2020 me muajin qershor 2019 ishte 0.1%. Kjo kryesisht është shpjeguar me ngritjen e çmimeve të konsumit në këtë periudhë te nëngrupet e COICOP-it: bukë dhe drithëra (2.2%); mish (1.0%); qumësht, djathë dhe vezë (2.6%); vajra dhe yndyrëra (1.6%); pemë (8.7%); sheqer, reçel, mjaltë, çokollatë dhe ëmbëlsira (3.6%); kafe, çaj dhe kakao (7.9%); ujë, pije joalkoolike, lëngje nga pemët dhe perimet (2.2%); pije alkoolike (1.7%); energji elektrike, gaz dhe lëndë djegëse të tjera (0.8%) - (ngritje e çmimeve të drunjve për ngrohje); pajisje shtëpiake (1.7%); mallra dhe shërbime për mirëmbajtjen e zakonshme të ekonomisë shtëpiake (1.6%); produkte mjekësore, aparaturë dhe pajisje (5.2%); shërbime ambulantore (5.5%); blerje e automjeteve (0.8%); shërbime telefonike dhe të telefaksit (0.7%); shërbime hoteliere (3.0%); gjëra personale (4.2%); sigurime (19.2%) – (ngritje e çmimeve të sigurimeve të automjeteve), me një ndikim të përbashkët të këtyre nëngrupeve prej 1.5 për qind në IHÇK.

Në këtë periudhë, rënie e çmimeve vërehet te nëngrupi i COICOP-it: përdorim i pajisjeve për transportin personal (-18.1%) – (rënie e çmimeve të naftës dhe benzinës) me një ndikim të këtij nëngrupi prej (-1.4 për qind) në IHÇK.