Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK), Janar 2022

  • 16/02/2022

Vetëm pemët dhe veshjet me ulje çmimesh

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Indeksin e Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit” (IHÇK) për muajin janar 2022, viti bazë 2015=100

Inflacioni mujor i matur nga indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit ishte 0.9% në muajin janar 2022.

Indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit është më i lartë në një mesatare prej  0.9% në muajin janar 2022, krahasuar me muajin dhjetor 2021. Kjo kryesisht është shpjeguar me ngritjen e çmimeve të konsumit te nëngrupet e COICOP-it: bukë dhe drithëra (1.2%); mish (1.3%); qumësht, djathë dhe vezë (1.5%); vajra dhe yndyra ushqimore (1.7%); perime (6.3%); ujë, pije joalkoolike, lëngje nga pemët dhe perimet (0.6%); duhan (1.2%); furnizim me ujë dhe shërbime të ndryshme që kanë të bëjnë me vendbanimin (1.4%); mallra dhe shërbime për mirëmbajtjen e zakonshme të ekonomisë shtëpiake (1.4%); karburante dhe lubrifikantë për pajisjet e transportit personal (2.0%); shërbime për transport (2.3%); shërbime hoteliere (1.4%); kujdes personal (2.7%), me një ndikim të përbashkët të këtyre nëngrupeve prej 0.9 për qind në IHÇK.

Norma vjetore e inflacionit e matur në muajin janar 2022 me muajin janar 2021 ishte 7.1%.

Indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit është më i lartë në një mesatare prej 7.1 për qind në muajin janar 2022, krahasuar me muajin janar 2021. Kjo kryesisht është shpjeguar me ngritjen e çmimeve të konsumit në këtë periudhë te nëngrupet e COICOP-it: bukë dhe drithëra (14.9%); mish (7.6%); qumësht, djathë dhe vezë (9.0%); vajra dhe yndyra ushqimore (33.7%); perime (11.7%); sheqer, reçel, mjaltë, çokollatë dhe ëmbëlsira (9.2%); prodhime të ndryshme ushqimore, salca, erëza, kripë, ushqim për fëmijë etj. (6.1%); kafe, çaj dhe kakao (10.8%); ujë, pije joalkoolike, lëngje nga pemët dhe perimet (2.7%); duhan (6.2%); këpucë (2.9%); mirëmbajtje dhe rregullim i vendbanimit (3.7%); furnizim me ujë dhe shërbime të ndryshme, që kanë të bëjnë me vendbanimin (1.4%); energji elektrike (12.3%) - (ngritja e çmimit të energjisë elektrike është për shkak se në periudhën janar - maj 2021 ishte për 0.0061 centë më e lirë sipas Ligjit për Rimëkëmbje Ekonomike Covid -19, Nr. 07/L-016 neni 15); gaz (19.8%); lëndë djegëse të ngurta, dru zjarri, pelet etj. (12.7%); mobilie dhe orendi, qilima dhe mbulesa të tjera dyshemeje (2.8%); pajisje shtëpiake (5.6%); qelqurina, takëme dhe mjete të kuzhinës (2.5%); vegla dhe pajisje për shtëpi dhe kopsht (4.6%); mallra dhe shërbime për mirëmbajtjen e zakonshme të ekonomisë shtëpiake (2.7%); produkte farmaceutike (4.4%); blerje e automjeteve (5.9%); pjesë këmbimi dhe pajisje shtesë për pajisjet e transportit personal (5.0%); karburante dhe lubrifikantë për pajisjet e transportit personal (24.5%); mirëmbajtje dhe riparim i pajisjeve personale të transportit (6.7%); shërbime të tjera në lidhje me pajisjet personale të transportit (9.9%); shërbime për transport (3.0%); pajisje audio-vizuele, fotografike për përpunimin e informative (2.2%); gazeta, libra dhe materiale për zyra (1.7%); shërbime hoteliere (6.9%); kujdes personal (4.0%); gjëra personale (2.3%); dhe shërbime financiare (3.4%), me një ndikim të përbashkët të këtyre nëngrupeve prej 7.3 për qind në IHÇK.

Ndërsa, rënie e çmimeve vërehet te nëngrupet e COICOP-it: pemë (-5.8%); dhe veshje (-1.8%), me një ndikim prej (-0.2 për qind) në IHÇK.