Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK), 2016

  • 06/06/2017

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Indeksin e Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit” (IHÇK) për vitit 2016.

Publikimi i rregullt vjetor i Indeksit të Harmonizuar Çmimeve të Konsumit (IHÇK) ofron të dhëna me seri kohore statistikore, të ndryshimeve të çmimeve të konsumit prej muajit maj 2002 deri në muajin dhjetor 2016, të llogaritura me vitin bazë 2015=100. 

Kështu, shkalla mesatare vjetore e inflacionit (deflacionit) sipas viteve ka këtë rrjedhë:

Indeksi i tërësishëm i çmimeve në vitin 2003 ishte më i lartë në një mesatare prej 1.2%  krahasuar me mesataren qershor - dhjetor të vitit 2002.

Indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë në vitin 2004 kishte pësuar rënie në një mesatare prej (-1.1%) krahasuar me vitin 2003.

Indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë në vitin 2005 kishte pësuar rënie në një mesatare prej (-1.4%) krahasuar me vitin 2004.

Indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë në vitin 2006 ishte më i lartë në një mesatare prej (0.6%) krahasuar me vitin 2005.

Indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë në vitin 2007 ishte më i lartë në një mesatare prej (4.4%) krahasuar me vitin 2006.

Indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë në vitin 2008 ishte më i lartë në një mesatare prej (9.4%) krahasuar me vitin 2007.

Indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë në vitin 2009 kishte pësuar rënie në një mesatare prej (-2.4%) krahasuar me vitin 2008.

Indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë në vitin 2010 ishte më i lartë në një mesatare prej (3.5%) krahasuar me vitin 2009.

Indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë në vitin 2011 ishte më i lartë në një mesatare prej (7.3%) krahasuar me vitin 2010.

Indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë në vitin 2012 ishte më i lartë në një mesatare prej (2.5%) krahasuar me vitin 2011.

Indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë në vitin 2013 ishte më i lartë në një mesatare prej (1.8%) krahasuar me vitin 2012.

Indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë në vitin 2014 ishte më i lartë në një mesatare prej (0.4%) krahasuar me viti 2013.

Indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit (IÇK-IHÇK) në Kosovë në vitin 2015 ka pësuar rënie në një mesatare prej (-0.5%) krahasuar me vitin 2014.

Indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë në vitin 2016 ishte më i lartë në një mesatare prej (0.3%) krahasuar me vitin 2015.