Indeksi i Çmimeve të Importit, TM1 2016

  • 10/06/2016

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Indeksin e Çmimeve të Importit” (IÇIMP) për tremujorin e parë (TM1) 2016. 

Indeksi i tërsishem i çmimeve të importit në Kosovë pësoi rënie për -2.6% në TM1 2016 krahasuar me TM4 2015.

Çmimet e importit në Kosovë pësuan rënie në një mesatare prej (-2.6 %) në TM1 2016 krahasuar me TM4 2015. Rënie më të mëdha e çmimeve ishte sipas sektorëve te: produktet minerale (-10.6 %); metalet bazë dhe artikujt prej tyre (-7.1%); shtazët e gjalla dhe produktet e shtazëve (-4.3 %); tekstili dhe artikujt prej tij (-2.0 %); produktet bimore (-1.9 %); artikujt e gurit, llaçit, produktet e keramikës dhe të qelqit (-1.4 %); artikujt ushqimorë të përgatitur, pijet dhe duhani (-0.4 %); lëkurat dhe artikujt e saj (-0.4 %); mjetet e transportit (-0.2 %) dhe letrat dhe artikujt e saj (-0.1%).

Rënia u neutralizua, kryesisht nga ngritia e çmimeve sipas sektorëve te: vajrat ushqyese (3.0%); produktet e industrive kimike (1.5%); druri dhe artikujt e tij (0.5%); instrumentet optike, fotografike, matëse, medicinale dhe muzikore, si dhe mekanizmat e orës (0.3%); artikujt e ndryshëm të prodhuar (0.2%); plastika, kauçuku dhe artikujt e tyre (0.1%) dhe këpucët (0.1%).
 
Ndërkaq, krahasuar TM1 2016 me TM1 2015, çmimet e importit pësuan rënie në një mesatare prej (-4.4%). Rënie më të mëdha sipas sektorëve ishte te: produktet minerale (-18.6%); shtazët e gjalla dhe produktet e shtazëve (-10.0 %); metalet bazë dhe artikujt prej tyre (-8.8%); produktet bimore (-2.7%); letrat dhe artikujt e saj (-1.6%); tekstili dhe artikujt e tij (-1.4%); pajisjet e makinerisë dhe pajisjet elektrike (-0.9%); artikujt ushqimorë të përgatitur, pijet dhe duhani (-0.6%); mjetet e transportit (-0.5%); dhe artikujt e gurit, llaçit, produktet e keramikës dhe të qelqit (-0.4%).

Rënia u neutralizua, kryesisht nga ngritia e çmimeve sipas sektorëve te: vajrat ushqyese (14.3%); artikujt e ndryshëm të prodhuar (4.0%); druri dhe artikujt e drurit (2.4%); produktet e industrive kimike (1.8%); instrumentet optike, fotografike, matëse, medicinale dhe muzikore, si dhe mekanizmat e orës (1.3%); këpucët (0.8%); dhe plastika, kauçuku dhe artikujt e tyre (0.5%).


Për më shumë informata lidhur me Indeksin e Çmimeve të Importit (IÇIPM) TM1 2016, vizitoni: http://ask.rks-gov.net/sq/agjencia-e-statistikave-te-kosoves/ekonomi/cmimet