Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP), TM2 2019

  • 04/09/2019

Rriten çmimet e importit në TM2 2019

Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP), për TM2 2019

Indeksi i tërësishëm i Çmimeve të Importit në Kosovë u ngrit për 1.3% në TM2 2019, krahasuar me TM1 2019. Ngritje më të mëdha të çmimeve sipas sektorëve ishin te: lëkura dhe artikujt prej saj për 8.9%; prodhimet bimore për 8.4%; prodhimet minerale për 4.5%; shtazët e gjalla dhe prodhimet e shtazëve për 2.6%; artikujt e ndryshëm të prodhuar për 2.2%; mjetet e transportit për 1.3%; plastika, kauçuku dhe artikujt prej tyre për 1.2%; artikujt e gurit, llaçit, prodhimet e keramikës dhe të qelqit për 1.2%; pajisjet e makinerisë dhe pajisjet elektrike për 0.9%; prodhimet e industrive kimike për 0.5%; metalet bazë dhe artikujt prej tyre për 0.2%; artikujt ushqimorë të përgatitur, pijet dhe duhani për 0.1%; dhe vajrat ushqyese për 0.1%.

Ngritja u neutralizua, kryesisht nga rënia e çmimeve sipas sektorëve te: instrumentet optike, fotografike, matëse, madicinale dhe muzikore, si dhe mekanizmat e orës për (-20.0%); tekstili dhe artikujt prej tij për (-3.3%); letra dhe artikujt prej saj për (-1.3%); druri dhe artikujt prej tij për (-0.4%) dhe këpucët për (-0.3%).

Ndërkaq, krahasuar TM2 2019 me TM2 2018, çmimet e importit u ngritën në një mesatare prej 3.9%. Ngritje më të mëdha sipas sektorëve ishin te: lëkura dhe artikujt prej saj  për 26.8%; prodhimet minerale për 19.1%; shtazët e gjalla dhe prodhimet prej shtazëve për 12.5%; prodhimet bimore për 10.9%; artikujt e ndryshëm të prodhuar për 8.5%; këpucët për 5.6%; plastika, kauçuku dhe artikujt prej tyre për 4.0%; prodhimet e industrive kimike për 2.5%; artikujt e gurit, llaçit, prodhimet e keramikës dhe të qelqit për 2.3%; metalet bazë dhe artikujt prej tyre për 1.2%; mjetet e transportit për 1.1%; artikujt ushqimorë të përgatitur, pijet dhe duhani për 0.5%; letra dhe artikujt prej e saj për 0.5%; dhe druri dhe artikujt prej tij për 0.2%.

Ngritja u neutralizua, kryesisht nga rënia e çmimeve sipas sektorëve te: instrumentet optike, fotografike, matëse, madicinale dhe muzikore dhe mekanizmat e orës për (-14.3%); tekstili dhe artikujt prej tij për (-11.8%); pajisjet e makinerisë dhe pajisjet elektrike për (-2.5 %) dhe vajrat ushqyese për (-1.9%).