Bilanci i Energjisë në Kosovë, TM3 2018

  • 15/11/2018

Sasia e energjisë elektrike për konsum në TM3 2018 ishte 947.7 GWh

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Bilancin i Energjisë” për TM3 2018

Në këtë publikim janë prezantuar të dhënat mbi prodhimin e thëngjillit, të dhënat për prodhimin dhe konsumin e energjisë, importin dhe eksportin e energjisë, si dhe importin dhe eksportin e energjentëve të tjerë.

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2018 (TM3 2018) vlera e gjithmbarshme e prodhimit të thëngjillit është rreth 1.63 mijë tonë. Kurse, sasia bruto e energjisë elektrike, e prodhuar në termocentrale është 1 178.4 GWh, si dhe në hidrocentrale është rreth 69.4 GWh.

Sa i përket vlerave të energjisë së importuar, respektivisht të eksportuar, gjatë tremujorit të tretë të vitit 2018, Kosova ka importuar 169.3 GWh energji elektrike, derisa gjatë të njëjtës periudhë Kosova ka eksportuar 132.2 GWh energji elektrike.

Në tremujorin e tretë të vitit 2018, sasia e energjisë elektrike për konsum ishte 947.7 GWh energji elektrike. Në raport me tremujorin e njëjtë të vitit të kaluar (TM3 2017), sasia e energjisë elektrike të konsumuar është ulur për 1.2 %.