Bilanci i Energjisë në Kosovë, Shtator 2022

  • 22/11/2022

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), publikon të dhënat për prodhimin dhe konsumin e thëngjillit, prodhimin dhe konsumin e energjisë, importin dhe eksportin e energjisë, si dhe importin dhe eksportin e energjentëve të tjerë

Ky publikim statistikor paraqet të dhëna statistikore për muajin shtator të vitit 2022.

Në muajin shtator të vitit 2022, prodhimi bruto nga termocentralet i energjisë elektrike ishte 460.04 GWh, prodhimi bruto nga hidrocentralet e energjisë elektrike ishte 9.03 GWh. dhe prodhimi bruto nga era dhe ajo solare e energjisë elektrike ishte 35.75 GWh.

Gjatë muajit shtator të vitit 2022,  energjia elektrike bruto në dispozicion ishte 454.52 GWh, kurse konsumi i energjisë elektrike ishte 314.96 GWh, ose 6.1% më i vogël me muajin e njëjtë të vitit paraprak. Pjesëmarrja e energjisë elektrike alternative në kuadër të konsumit të përgjithshëm ishte 14.22%.

Ndërkaq, importi i energjisë elektrike në shtator të vitit 2022 ishte 273.26 GWh, kurse eksporti i energjisë elektrike në të njëjtën periudhë ishte 323.55 GWh (këtu është i përfshirë edhe transmisioni).

Prodhimi i thëngjillit ishte rreth 8.44 mijë ton, ose 57.22%  më shumë sesa në muajin e njëjtë të vitit paraprak.