Bilanci i Energjisë në Kosovë, Janar 2023

  • 24/03/2023

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon të dhënat për prodhimin dhe konsumin e thëngjillit, prodhimin dhe konsumin e energjisë, importin dhe eksportin e energjisë, si dhe importin dhe eksportin e energjentëve të tjerë, për muajin janar 2023

Gjatë muajit janar 2023, energjia elektrike bruto në dispozicion ishte 839.43 GWh, kurse konsumi i energjisë elektrike ishte 561.77 GWh, ose 0.24% më i madh sesa në muajin e njëjtë të vitit paraprak (janar 2022). Pjesëmarrja e energjisë elektrike alternative në kuadër të konsumit të përgjithshëm ishte 18.95%.

Ndërkaq, importi  i energjisë elektrike në janar 2023  ishte 348.09 GWh, kurse eksporti i energjisë elektrike ishte 171.66 GWh (këtu është përfshirë edhe sasia e transmisionit).

Prodhimi i thëngjillit ishte rreth 7.95 mijë ton, ose 1.64% më shumë sesa në muajin e njëjtë të vitit paraprak (janar 2022).