AGJENCIA E STATISTIKAVE TË KOSOVËS FILLON JAVËN E REGJISTRIMIT TË POPULLSISË NË KOSOVË

  • 08/11/2022

Konferenca e Javës së Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave është mbajtur sot me datë 8 nëntor në Prishtinë. Në konferencën e hapjes së Javës së Regjistrimit të Popullsisë në Kosovë morën pjesë përfaqësuesit e institucioneve nga niveli qendor, lokal, regjional e ndërkombëtar. Qëllimi i kësaj konference ishte debati mbi rëndësinë e procesit të Regjistrimit, metodologjinë e qasjet implementuese, modelet dhe praktikat më të mira shtetërore.

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, hapi Javën e Regjistrimit të Popullsisë, organizuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës në kuadër të ZKM-së, mbështetur nga UNFPA-Zyra në Kosovë. Në fjalën e tij, Kryeministri Kurti, shprehu mbështetjen për projektin e regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, si dhe për Agjencinë e Statistikave të Kosovës, si bartëse e projektit nacional të regjistrimit. Si dhe tha që regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe i banesave përbën një prej ndërmarrjeve më të rëndësishme institucionale në vendin tonë.

‘’Të dhënat mbi madhësinë, shpërndarjen dhe përbërjen e popullsisë, kushtet e jetesës e niveli i edukimit, janë bilanci empirik i së tashmes dhe baza e politikave për të ardhmen. Ato u mundësojnë të gjithë shfrytëzuesve të të dhënave, e veçanërisht vendimmarrësve në nivelin lokal e qendror, por edhe donatorëve e investuesve të tjerë – orientimin dhe targetimin e politikave dhe shërbimeve më të mira për qytetarët’’, u shpreh kryeministri Kurti. Më tej, shtoi ai, të dhënat flasin për një rritje ekonomike historike në vendin tonë për vitin që shkoi me 10.7 % të bruto produktit vendor, ndërkaq në çerekun e parë të këtij viti, kemi rritje mbi 4 për qind të bruto produktit vendor.

Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Liburn Aliu, në fjalën e tij theksoi rëndësinë e të dhënave statistikorë dhe angazhimin institucional për përdorimin sistematik, dhe të përgjegjshëm të të dhënave zyrtare përmes bashkëpunimit ndërsektorial në interes publik. Për planifikim më të mirë, dhe mekanizma ligjor në adresimin e kërkesave për përdorimin e tokës, transportit, ekonomisë dhe mjedisit.

Tutje Ministri Aliu tha që “Planifikimi hapësinor e urban, dhe përmirësimi i kushteve të jetesës për qytetarët tanë, si prioritet i qeverisë kërkon angazhim profesional e shkencor, në identifikimin e nevojave, kërkesave, e sfidave të qytetareve tanë në çështje që ndërlidhen me banimin e hapësirat publike. Në kuadër të Institutit për Planifikim Hapësinor, janë trajtuar 50 indikatorët themelor të planifikimit hapësinor dhe urban”.

Koordinatorja për Zhvillim e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, znj. Arnhild Spence, në fjalën e saj të rastit theksoi gatishmërinë e Agjencive të Kombeve të Bashkuara për të përkrahur qeverinë e Kosovës në gjenerimin e të dhënave të kompletuara dhe cilësore, të cilat paraqesin nevojat e popullatës dhe ndihmojnë në hartimin e politikave që i përgjigjen zhvillimit njerëzor. Sigurimi i të dhënave cilësore dhe të besueshme ndihmon në matjen e përparimit të vendit në përmbushjen e Agjendës 2030 dhe Objektivave për zhvillim të qëndrueshëm. Duke theksuar bashkëpunimin e ngushtë të Fondit për Popullsisë-UNFPA me Agjencinë e Statistikave të Kosovës, e me fokus aktivitetet operacionale të regjistrimit të popullsisë, znj. Spence theksoi që regjistrimi  i popullsisë është një mundësi ideale për sigurimin e të dhënave për së paku 50 përqind të indikatorëve të OzhQ si dhe krijimin e mundësive të përfshirjes së të dhënave nga Kosova në raportet e publikuara globalisht siç është Raporti i Zhvillimit Njerëzor.

Udhëheqësi i Njësisë së Bashkëpunimit, Zyra e BE-së në Kosovë, z. Madsen në fjalën e tij tha se Bashkimi Evropian i kushton një rëndësi të madhe zhvillimit të sistemeve kombëtare statistikore pasi statistikat zyrtare përdoren nga politik bërësit vendorë dhe ndërkombëtarë, bizneset, akademia dhe shoqëria e qytetarët në përgjithësi. Statistikat janë mjet thelbësor për zhvillimin e shoqërive me orientim demokratik. Derisa shprehu nevojën e përmirësimit të regjistrave administrativ të të  dhënave në Kosovë, vlerësoi lartë reformat e bëra tashmë në procesin e digjitalizimit të regjistrimit të popullsisë në Kosovë. Në fund të fjalës së tij, z. Madsen i uroj të gjithë akterët e përfshirë në organizimin dhe mbarëvajtjen e regjistrimit së popullsisë 2023.

Zv.Kryeshefi i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në fjalën e tij theksoi rëndësinë e projektit nacional të Regjistrimit të popullsisë për programin kombëtar statistikor në vend. Si dhe falënderoi përfaqësuesit e institucioneve të Republikës së Kosovës dhe misionet e diplomatike dhe zyrat ndërkombëtare për mbështetjen e ASK-së.

Menaxheri i Regjistrimit të Popullsisë, z. Avni Kastrati prezantoi objektivat strategjike dhe fazat implementuese të projektit, zhvillimet e fundit teknologjike. Më pas prezantimet vazhduan në fushën e TI dhe GIS të prezantuara nga z. Burim Limolli dhe z. Idriz Shala.
Në takim morën pjesë edhe Ministrat e Qeverisë së Kosovës, përfaqësues të misioneve diplomatike dhe zyrave ndërkombëtare në Kosovë.

Java e Regjistrimit të Popullsisë nisë zyrtarisht fushatën e informimit për Regjistrimin e popullsisë, dhe do të zgjasë deri me 11 nëntor 2022.  Java e Regjistrimit organizohet me mbështetjen e Fondit për Popullsi, UNFPA zyra në Kosovë.