Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
30/06/2020 30/06/2020 15:33:13 30/06/2020 15:33:13 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2020
31/01/2020 31/01/2020 14:41:38 31/01/2020 14:41:38 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM4 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM4 2019
30/04/2020 30/04/2020 14:59:03 30/04/2020 14:59:03 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM1 2020
30/07/2020 30/07/2020 15:36:01 30/07/2020 15:36:01 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM2 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM2 2020
30/10/2020 30/10/2020 09:59:00 30/10/2020 09:59:00 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM3 2020
18/05/2020 18/05/2020 15:04:57 18/05/2020 15:04:57 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve 2020
22/09/2020 22/09/2020 09:14:02 22/09/2020 09:14:02 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Kosova në Shifra
2018-2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Kosova në Shifra 2018-2019
15/12/2020 15/12/2020 10:15:38 15/12/2020 10:15:38 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Broshura
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Broshura 2019
02/04/2020 02/04/2020 14:53:57 02/04/2020 14:53:57 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) 2019
18/06/2020 18/06/2020 15:29:03 18/06/2020 15:29:03 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ju informojmë se “Rezultatet e Anketës së Fuqisë Punëtore TM1 2020” nuk do të publikohen sipas datës së planifikuar në Kalendarin e Publikimeve të ASK-së 2020 (18.06.2020), pasi që grumbullimi i të dhënave në teren është dashur të ndërpritet me datën 13 mars 2020 si pasojë e pandemisë COVID-19. ASK është duke i bëre përgatitjet që të rifilloj grumbullimin e të dhënave edhe për periudhën e mbetur për kompletimin e të dhënave për tremujorin e parë dhe këto rezultate do të publikohen deri në fund të muajit korrik 2020.
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM1 2020
17/09/2020 17/09/2020 09:12:41 17/09/2020 09:12:41 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM2 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Rezultatet e Anketës së Fuqisë Punëtore TM2 2020 nuk do të mund të publikohen sipas datës së planifikuar në Kalendarin e Publikimeve të ASK-së (17.09.2020) , pasiqë Pandemia COVID-19 ka ndikuar në ndërprerjen e grumbullimit të të dhënave të AFP për më shumë se tre muaj(mars-qershor). Grumbullimi i të dhënave për TM2 2020 ka filluar nga muaji korrik (me tre muaj vonesë) ku është duke u bërë grumbullimi i të dhënave në teren njëkohësisht për dy tremujoret TM2 dhe TM3 2020 dhe pritet të përfundoj me datën 05 tetor 2020, ndërkohë që rezultatet do të publikohen gjatë muajit dhjetor për të dy tremujoret TM2 dhe TM3 2020.
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM2 2020
17/12/2020 17/12/2020 10:17:25 17/12/2020 10:17:25 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM3 2020
19/03/2020 19/03/2020 14:48:30 19/03/2020 14:48:30 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM4 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM4 2019
12/06/2020 12/06/2020 15:27:40 12/06/2020 15:27:40 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve 2019
10/07/2020 10/07/2020 15:33:51 10/07/2020 15:33:51 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Kurorëzimeve
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Kurorëzimeve 2019
24/07/2020 24/07/2020 15:35:34 24/07/2020 15:35:34 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Shkurorëzimeve
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Shkurorëzimeve 2019
25/06/2020 25/06/2020 15:30:13 25/06/2020 15:30:13 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Vdekjeve
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Vdekjeve 2019
22/12/2020 22/12/2020 10:17:58 22/12/2020 10:17:58 Europe/Ljubljana Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë
2018-2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë 2018-2019
11/12/2020 11/12/2020 10:14:14 11/12/2020 10:14:14 Europe/Ljubljana Sociale Gratë dhe Burrat në Kosovë
2018-2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Gratë dhe Burrat në Kosovë 2018-2019
12/06/2020 12/06/2020 15:27:14 12/06/2020 15:27:14 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Arsimit
2019/2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Arsimit 2019/2020

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 1 prej 7