Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
26/06/2020 26/06/2020 15:31:26 26/06/2020 15:31:26 Europe/Ljubljana Sociale Vlerësimi i Popullsisë
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Vlerësimi i Popullsisë 2019
30/06/2020 30/06/2020 15:33:13 30/06/2020 15:33:13 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2020
22/12/2020 22/12/2020 10:17:58 22/12/2020 10:17:58 Europe/Ljubljana Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë
2018-2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë 2018-2019
25/06/2020 25/06/2020 15:30:13 25/06/2020 15:30:13 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Vdekjeve
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Vdekjeve 2019
24/01/2020 24/01/2020 14:40:01 24/01/2020 14:40:01 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Dhjetor 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Dhjetor 2019
27/02/2020 27/02/2020 14:49:22 27/02/2020 14:49:22 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Janar 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Janar 2020
23/03/2020 23/03/2020 14:52:39 23/03/2020 14:52:39 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Shkurt 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Shkurt 2020
23/04/2020 23/04/2020 14:58:09 23/04/2020 14:58:09 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Mars 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Mars 2020
22/05/2020 22/05/2020 15:18:12 22/05/2020 15:18:12 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Prill 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Prill 2020
24/06/2020 24/06/2020 15:29:42 24/06/2020 15:29:42 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Maj 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Maj 2020
03/06/2020 03/06/2020 15:21:59 03/06/2020 15:21:59 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) 2019
24/07/2020 24/07/2020 15:35:04 24/07/2020 15:35:04 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Qershor 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Qershor 2020
21/08/2020 21/08/2020 15:41:24 21/08/2020 15:41:24 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Korrik 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Korrik 2020
23/09/2020 23/09/2020 09:18:02 23/09/2020 09:18:02 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Gusht 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Gusht 2020
23/10/2020 23/10/2020 09:57:44 23/10/2020 09:57:44 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Shtator 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Shtator 2020
20/11/2020 20/11/2020 10:07:21 20/11/2020 10:07:21 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Tetor 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Tetor 2020
23/12/2020 23/12/2020 10:19:40 23/12/2020 10:19:40 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Nëntor 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Nëntor 2020
30/01/2020 30/01/2020 14:41:13 30/01/2020 14:41:13 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM4 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM4 2019
30/04/2020 30/04/2020 15:00:30 30/04/2020 15:00:30 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM1 2020
30/07/2020 30/07/2020 15:37:13 30/07/2020 15:37:13 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM2 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM2 2020

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 1 prej 7