Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
30/12/2020 30/12/2020 10:25:54 30/12/2020 10:25:54 Europe/Ljubljana Ekonomi Anketa e TIK-ut në Biznese
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Anketa e TIK-ut në Biznese 2019
24/12/2020 24/12/2020 10:20:16 24/12/2020 10:20:16 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM3 2020
23/12/2020 23/12/2020 10:19:40 23/12/2020 10:19:40 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Nëntor 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Nëntor 2020
22/12/2020 22/12/2020 10:18:41 22/12/2020 10:18:41 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Mbeturinave Industriale (AMI)
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Anketa e Mbeturinave Industriale (AMI) 2019
22/12/2020 22/12/2020 10:17:58 22/12/2020 10:17:58 Europe/Ljubljana Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë
2018-2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë 2018-2019
18/12/2020 18/12/2020 11:29:18 18/12/2020 11:29:18 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Investimeve
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Investimeve 2019
17/12/2020 17/12/2020 10:17:25 17/12/2020 10:17:25 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM3 2020
16/12/2020 16/12/2020 10:16:53 16/12/2020 10:16:53 Europe/Ljubljana Sociale Anketës së Përdorimit të Teknologjisë Informative dhe Komunikimit (TIK)
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketës së Përdorimit të Teknologjisë Informative dhe Komunikimit (TIK) 2020
16/12/2020 16/12/2020 10:16:15 16/12/2020 10:16:15 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM3 2020
15/12/2020 15/12/2020 10:15:38 15/12/2020 10:15:38 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Broshura
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Broshura 2019
15/12/2020 15/12/2020 10:15:03 15/12/2020 10:15:03 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM3 2020
11/12/2020 11/12/2020 10:14:14 11/12/2020 10:14:14 Europe/Ljubljana Sociale Gratë dhe Burrat në Kosovë
2018-2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Gratë dhe Burrat në Kosovë 2018-2019
11/12/2020 11/12/2020 10:13:13 11/12/2020 10:13:13 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Nëntor 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Nëntor 2020
10/12/2020 10/12/2020 10:12:41 10/12/2020 10:12:41 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN)
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM3 2020
09/12/2020 09/12/2020 10:12:05 09/12/2020 10:12:05 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Sportit
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Sportit 2019
07/12/2020 07/12/2020 10:11:27 07/12/2020 10:11:27 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM3 2020
04/12/2020 04/12/2020 10:10:54 04/12/2020 10:10:54 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare TM3 2020
04/12/2020 04/12/2020 10:10:19 04/12/2020 10:10:19 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë TM3 2020
03/12/2020 03/12/2020 10:09:46 03/12/2020 10:09:46 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e PRODCOM-it
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e PRODCOM-it 2019
03/12/2020 03/12/2020 10:09:06 03/12/2020 10:09:06 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP)
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM3 2020

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 1 prej 7