Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
17/12/2020 17/12/2020 10:17:25 17/12/2020 10:17:25 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM3 2020
18/12/2020 18/12/2020 11:29:18 18/12/2020 11:29:18 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Investimeve
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Investimeve 2019
22/12/2020 22/12/2020 10:17:58 22/12/2020 10:17:58 Europe/Ljubljana Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë
2018-2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë 2018-2019
22/12/2020 22/12/2020 10:18:41 22/12/2020 10:18:41 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Mbeturinave Industriale (AMI)
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Anketa e Mbeturinave Industriale (AMI) 2019
23/12/2020 23/12/2020 10:19:40 23/12/2020 10:19:40 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Nëntor 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Nëntor 2020
24/12/2020 24/12/2020 10:20:16 24/12/2020 10:20:16 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM3 2020
30/12/2020 30/12/2020 10:25:54 30/12/2020 10:25:54 Europe/Ljubljana Ekonomi Anketa e TIK-ut në Biznese
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Anketa e TIK-ut në Biznese 2019

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 7 prej 7