Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
10/04/2020 10/04/2020 14:56:33 10/04/2020 14:56:33 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Mars 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Mars 2020
03/04/2020 03/04/2020 14:54:57 03/04/2020 14:54:57 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM4 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM4 2019
02/04/2020 02/04/2020 14:53:57 02/04/2020 14:53:57 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) 2019
23/03/2020 23/03/2020 14:52:39 23/03/2020 14:52:39 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Shkurt 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Shkurt 2020
20/03/2020 20/03/2020 14:51:59 20/03/2020 14:51:59 Europe/Ljubljana Bujqësi Statistiakt e Ujit
2018-2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Statistiakt e Ujit 2018-2019
19/03/2020 19/03/2020 14:48:30 19/03/2020 14:48:30 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM4 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM4 2019
17/03/2020 17/03/2020 14:51:18 17/03/2020 14:51:18 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
TM4 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM4 2019
13/03/2020 13/03/2020 14:53:48 13/03/2020 14:53:48 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
TM4 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM4 2019
11/03/2020 11/03/2020 14:53:16 11/03/2020 14:53:16 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN)
TM4 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM4 2019
11/03/2020 11/03/2020 14:52:48 11/03/2020 14:52:48 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Shkurt 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Shkurt 2020
06/03/2020 06/03/2020 14:52:20 06/03/2020 14:52:20 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
TM4 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Arsyeja e mos publikimit të Llogarive Qeveritare TM4-2019 është se të dhënat nga MF (thesari) nuk janë ofruar me kohë dhe jemi detyruar që të shtyhet publikimi për datën 13.03.2020.
Ekonomi Llogaritë Qeveritare TM4 2019
06/03/2020 06/03/2020 14:51:43 06/03/2020 14:51:43 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM4 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM4 2019
05/03/2020 05/03/2020 14:51:07 05/03/2020 14:51:07 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
TM4 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë TM4 2019
04/03/2020 04/03/2020 14:50:36 04/03/2020 14:50:36 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP)
TM4 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM4 2019
28/02/2020 28/02/2020 11:28:47 28/02/2020 11:28:47 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Investimeve
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Investimeve 2018
27/02/2020 27/02/2020 14:49:22 27/02/2020 14:49:22 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Janar 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Janar 2020
27/02/2020 27/02/2020 14:48:38 27/02/2020 14:48:38 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi 2019
21/02/2020 21/02/2020 14:48:13 21/02/2020 14:48:13 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi
2015/2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi 2015/2019
14/02/2020 14/02/2020 14:46:38 14/02/2020 14:46:38 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Janar 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Janar 2020
14/02/2020 14/02/2020 14:45:30 14/02/2020 14:45:30 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM4 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM4 2019

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 6 prej 7