Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
11/11/2020 11/11/2020 10:04:39 11/11/2020 10:04:39 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Tetor 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Tetor 2020
13/11/2020 13/11/2020 10:03:17 13/11/2020 10:03:17 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM3 2020
13/11/2020 13/11/2020 10:05:24 13/11/2020 10:05:24 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë TM3 2020
20/11/2020 20/11/2020 10:06:28 20/11/2020 10:06:28 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale TM3 2020
20/11/2020 20/11/2020 10:07:21 20/11/2020 10:07:21 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Tetor 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Tetor 2020
20/11/2020 20/11/2020 10:07:55 20/11/2020 10:07:55 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Mbeturinave Komunale (AMK)
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Anketa e Mbeturinave Komunale (AMK) 2019
01/12/2020 01/12/2020 10:08:34 01/12/2020 10:08:34 Europe/Ljubljana Ekonomi Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve (ASN)
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve (ASN) 2019
03/12/2020 03/12/2020 10:09:06 03/12/2020 10:09:06 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP)
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM3 2020
03/12/2020 03/12/2020 10:09:46 03/12/2020 10:09:46 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e PRODCOM-it
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e PRODCOM-it 2019
04/12/2020 04/12/2020 10:10:19 04/12/2020 10:10:19 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë TM3 2020
04/12/2020 04/12/2020 10:10:54 04/12/2020 10:10:54 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare TM3 2020
07/12/2020 07/12/2020 10:11:27 07/12/2020 10:11:27 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM3 2020
09/12/2020 09/12/2020 10:12:05 09/12/2020 10:12:05 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Sportit
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Sportit 2019
10/12/2020 10/12/2020 10:12:41 10/12/2020 10:12:41 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN)
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM3 2020
11/12/2020 11/12/2020 10:13:13 11/12/2020 10:13:13 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Nëntor 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Nëntor 2020
11/12/2020 11/12/2020 10:14:14 11/12/2020 10:14:14 Europe/Ljubljana Sociale Gratë dhe Burrat në Kosovë
2018-2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Gratë dhe Burrat në Kosovë 2018-2019
15/12/2020 15/12/2020 10:15:03 15/12/2020 10:15:03 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM3 2020
15/12/2020 15/12/2020 10:15:38 15/12/2020 10:15:38 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Broshura
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Broshura 2019
16/12/2020 16/12/2020 10:16:15 16/12/2020 10:16:15 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM3 2020
16/12/2020 16/12/2020 10:16:53 16/12/2020 10:16:53 Europe/Ljubljana Sociale Anketës së Përdorimit të Teknologjisë Informative dhe Komunikimit (TIK)
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketës së Përdorimit të Teknologjisë Informative dhe Komunikimit (TIK) 2020

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 6 prej 7