Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
05/06/2020 05/06/2020 15:25:19 05/06/2020 15:25:19 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Ekonomive Bujqësore
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ju informojmë se për arsyse të ndikimit të Pandemisë COVID-19 në aktivitet staitiskore, vëllimit të madh të punëve si dhe numrit të vogël të stafit të përfshirë në këtë punë, publikimi i rezultateve të Anketës së Ekonomive Bujqësore, 2019 nuk është publikuar në datën e paraparë sipas Kalendarit të Publikimeve, 2020. Publikimi Anketa e Ekonomive Bujqësore do të publikohet me datën 26/06/2020.
Bujqësi Anketa e Ekonomive Bujqësore 2019
05/06/2020 05/06/2020 15:24:43 05/06/2020 15:24:43 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM1 2020
05/06/2020 05/06/2020 15:24:15 05/06/2020 15:24:15 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare TM1 2020
04/06/2020 04/06/2020 15:23:35 04/06/2020 15:23:35 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë TM1 2020
03/06/2020 03/06/2020 15:22:36 03/06/2020 15:22:36 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP)
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM1 2020
03/06/2020 03/06/2020 15:21:59 03/06/2020 15:21:59 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) 2019
01/06/2020 01/06/2020 15:20:11 01/06/2020 15:20:11 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare 2019
29/05/2020 29/05/2020 15:19:35 29/05/2020 15:19:35 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) 2019
29/05/2020 29/05/2020 14:57:32 29/05/2020 14:57:32 Europe/Ljubljana Sociale Niveli i Pagave në Kosovë
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Niveli i Pagave në Kosovë 2019
22/05/2020 22/05/2020 15:18:12 22/05/2020 15:18:12 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Prill 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Prill 2020
20/05/2020 20/05/2020 13:28:03 20/05/2020 13:28:03 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale TM1 2020
18/05/2020 18/05/2020 15:04:57 18/05/2020 15:04:57 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve 2020
15/05/2020 15/05/2020 15:01:38 15/05/2020 15:01:38 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM1 2020
14/05/2020 14/05/2020 15:04:24 14/05/2020 15:04:24 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë TM1 2020
12/05/2020 12/05/2020 15:03:47 12/05/2020 15:03:47 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Prill 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Prill 2020
08/05/2020 08/05/2020 15:01:10 08/05/2020 15:01:10 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM1 2020
30/04/2020 30/04/2020 15:00:30 30/04/2020 15:00:30 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM1 2020
30/04/2020 30/04/2020 15:00:03 30/04/2020 15:00:03 Europe/Ljubljana Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM1 2020
30/04/2020 30/04/2020 14:59:03 30/04/2020 14:59:03 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM1 2020
23/04/2020 23/04/2020 14:58:09 23/04/2020 14:58:09 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Mars 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Mars 2020

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 5 prej 7