Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
09/09/2020 09/09/2020 09:09:58 09/09/2020 09:09:58 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN)
TM2 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM2 2020
11/09/2020 11/09/2020 09:10:32 11/09/2020 09:10:32 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Gusht 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Gusht 2020
11/09/2020 11/09/2020 09:11:18 11/09/2020 09:11:18 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
TM2 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM2 2020
15/09/2020 15/09/2020 09:11:57 15/09/2020 09:11:57 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
TM2 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM2 2020
17/09/2020 17/09/2020 09:12:41 17/09/2020 09:12:41 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM2 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Rezultatet e Anketës së Fuqisë Punëtore TM2 2020 nuk do të mund të publikohen sipas datës së planifikuar në Kalendarin e Publikimeve të ASK-së (17.09.2020) , pasiqë Pandemia COVID-19 ka ndikuar në ndërprerjen e grumbullimit të të dhënave të AFP për më shumë se tre muaj(mars-qershor). Grumbullimi i të dhënave për TM2 2020 ka filluar nga muaji korrik (me tre muaj vonesë) ku është duke u bërë grumbullimi i të dhënave në teren njëkohësisht për dy tremujoret TM2 dhe TM3 2020 dhe pritet të përfundoj me datën 05 tetor 2020, ndërkohë që rezultatet do të publikohen gjatë muajit dhjetor për të dy tremujoret TM2 dhe TM3 2020.
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM2 2020
18/09/2020 18/09/2020 09:13:23 18/09/2020 09:13:23 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit 2019
22/09/2020 22/09/2020 09:14:02 22/09/2020 09:14:02 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Kosova në Shifra
2018-2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Kosova në Shifra 2018-2019
22/09/2020 22/09/2020 09:17:06 22/09/2020 09:17:06 Europe/Ljubljana Bujqësi Gazrat Serrë
2018-2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Arsyeja e mos publikimit të “Gazrat Serrë” (Llogaritjet e Emisioneve të Ajrit në Kosovë 2018/2019) sipas Kalendarit të Publikimeve të ASK-së me 22.09.2020 është ndikimi i pandemisë COVID-19, pra nuk është realizuar asistenca teknike nga ekspertet ndërkombëtarë për llogaritjen e të dhënave nga emisionet e ajrit.
Bujqësi Gazrat Serrë 2018-2019
23/09/2020 23/09/2020 09:18:02 23/09/2020 09:18:02 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Gusht 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Gusht 2020
30/09/2020 30/09/2020 09:20:01 30/09/2020 09:20:01 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM2 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM2 2020
30/09/2020 30/09/2020 13:17:31 30/09/2020 13:17:31 Europe/Ljubljana Sociale Rezultatet e Anketës mbi të Ardhurat dhe Kushtet e Jetesës
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ju njoftojmë se Rezultatet e Anketës mbi të Ardhurat dhe Kushtet e Jetesës (SILC), 2019 nuk do të mund të publikohen sipas datës së planifikuar në Kalendarin e Publikimeve të ASK-së (30.09.2020) , pasi që Pandemia COVID-19 ka ndikuar në mos realizim të misioneve të ekspertëve të jashtëm të cilat do të kontribuonin në përgatitjen e rezultateve në kohë , andaj këto rezultate do të publikohen gjatë muajve në vijim.
Sociale Rezultatet e Anketës mbi të Ardhurat dhe Kushtet e Jetesës 2019
02/10/2020 02/10/2020 09:20:39 02/10/2020 09:20:39 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Shëndetësisë
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Shëndetësisë 2019
12/10/2020 12/10/2020 09:21:53 12/10/2020 09:21:53 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Shtator 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Shtator 2020
16/10/2020 16/10/2020 09:56:38 16/10/2020 09:56:38 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Kultures
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Kultures 2019
23/10/2020 23/10/2020 09:57:44 23/10/2020 09:57:44 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Shtator 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Shtator 2020
23/10/2020 23/10/2020 09:58:26 23/10/2020 09:58:26 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Mbeturinave të Trajtuara (AMT)
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Anketa e Mbeturinave të Trajtuara (AMT) 2019
30/10/2020 30/10/2020 09:59:00 30/10/2020 09:59:00 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM3 2020
30/10/2020 30/10/2020 10:00:33 30/10/2020 10:00:33 Europe/Ljubljana Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM3 2020
30/10/2020 30/10/2020 10:01:04 30/10/2020 10:01:04 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM3 2020
06/11/2020 06/11/2020 10:02:22 06/11/2020 10:02:22 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM3 2020

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 5 prej 7