Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
31/07/2020 31/07/2020 15:36:34 31/07/2020 15:36:34 Europe/Ljubljana Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë
TM2 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM2 2020
31/07/2020 31/07/2020 15:36:01 31/07/2020 15:36:01 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM2 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM2 2020
24/07/2020 24/07/2020 15:35:34 24/07/2020 15:35:34 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Shkurorëzimeve
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Shkurorëzimeve 2019
24/07/2020 24/07/2020 15:35:04 24/07/2020 15:35:04 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Qershor 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Qershor 2020
10/07/2020 10/07/2020 15:34:29 10/07/2020 15:34:29 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Qershor 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Qershor 2020
10/07/2020 10/07/2020 15:33:51 10/07/2020 15:33:51 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Kurorëzimeve
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Kurorëzimeve 2019
30/06/2020 30/06/2020 15:33:13 30/06/2020 15:33:13 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2020
26/06/2020 26/06/2020 15:32:35 26/06/2020 15:32:35 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë 2019
26/06/2020 26/06/2020 15:31:26 26/06/2020 15:31:26 Europe/Ljubljana Sociale Vlerësimi i Popullsisë
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Vlerësimi i Popullsisë 2019
26/06/2020 26/06/2020 15:30:43 26/06/2020 15:30:43 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur 2019
26/06/2020 26/06/2020 11:13:39 26/06/2020 11:13:39 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM1 2020
25/06/2020 25/06/2020 15:30:13 25/06/2020 15:30:13 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Vdekjeve
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Vdekjeve 2019
24/06/2020 24/06/2020 15:29:42 24/06/2020 15:29:42 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Maj 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Maj 2020
18/06/2020 18/06/2020 15:29:03 18/06/2020 15:29:03 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ju informojmë se “Rezultatet e Anketës së Fuqisë Punëtore TM1 2020” nuk do të publikohen sipas datës së planifikuar në Kalendarin e Publikimeve të ASK-së 2020 (18.06.2020), pasi që grumbullimi i të dhënave në teren është dashur të ndërpritet me datën 13 mars 2020 si pasojë e pandemisë COVID-19. ASK është duke i bëre përgatitjet që të rifilloj grumbullimin e të dhënave edhe për periudhën e mbetur për kompletimin e të dhënave për tremujorin e parë dhe këto rezultate do të publikohen deri në fund të muajit korrik 2020.
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM1 2020
16/06/2020 16/06/2020 15:28:33 16/06/2020 15:28:33 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM1 2020
12/06/2020 12/06/2020 15:28:11 12/06/2020 15:28:11 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM1 2020
12/06/2020 12/06/2020 15:27:40 12/06/2020 15:27:40 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve 2019
12/06/2020 12/06/2020 15:27:14 12/06/2020 15:27:14 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Arsimit
2019/2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Arsimit 2019/2020
10/06/2020 10/06/2020 15:26:38 10/06/2020 15:26:38 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN)
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM1 2020
10/06/2020 10/06/2020 15:26:01 10/06/2020 15:26:01 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Maj 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Maj 2020

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 4 prej 7