Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
22/09/2020 22/09/2020 09:14:02 22/09/2020 09:14:02 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Kosova në Shifra
2018-2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Kosova në Shifra 2018-2019
18/09/2020 18/09/2020 09:13:23 18/09/2020 09:13:23 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit 2019
17/09/2020 17/09/2020 09:12:41 17/09/2020 09:12:41 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM2 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Rezultatet e Anketës së Fuqisë Punëtore TM2 2020 nuk do të mund të publikohen sipas datës së planifikuar në Kalendarin e Publikimeve të ASK-së (17.09.2020) , pasiqë Pandemia COVID-19 ka ndikuar në ndërprerjen e grumbullimit të të dhënave të AFP për më shumë se tre muaj(mars-qershor). Grumbullimi i të dhënave për TM2 2020 ka filluar nga muaji korrik (me tre muaj vonesë) ku është duke u bërë grumbullimi i të dhënave në teren njëkohësisht për dy tremujoret TM2 dhe TM3 2020 dhe pritet të përfundoj me datën 05 tetor 2020, ndërkohë që rezultatet do të publikohen gjatë muajit dhjetor për të dy tremujoret TM2 dhe TM3 2020.
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM2 2020
15/09/2020 15/09/2020 09:11:57 15/09/2020 09:11:57 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
TM2 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM2 2020
11/09/2020 11/09/2020 09:11:18 11/09/2020 09:11:18 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
TM2 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM2 2020
11/09/2020 11/09/2020 09:10:32 11/09/2020 09:10:32 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Gusht 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Gusht 2020
09/09/2020 09/09/2020 09:09:58 09/09/2020 09:09:58 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN)
TM2 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM2 2020
04/09/2020 04/09/2020 09:09:11 04/09/2020 09:09:11 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
TM2 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare TM2 2020
04/09/2020 04/09/2020 09:08:04 04/09/2020 09:08:04 Europe/Ljubljana Bujqësi Llogaritjet Ekonomike në Bujqësi
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Llogaritjet Ekonomike në Bujqësi 2019
04/09/2020 04/09/2020 09:07:24 04/09/2020 09:07:24 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM2 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM2 2020
03/09/2020 03/09/2020 09:06:38 03/09/2020 09:06:38 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Jurisprudences per Persona Madhor
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Jurisprudences per Persona Madhor 2019
03/09/2020 03/09/2020 09:05:44 03/09/2020 09:05:44 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
TM2 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë TM2 2020
02/09/2020 02/09/2020 09:05:01 02/09/2020 09:05:01 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP)
TM2 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM2 2020
21/08/2020 21/08/2020 15:41:24 21/08/2020 15:41:24 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Korrik 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Korrik 2020
20/08/2020 20/08/2020 15:35:43 20/08/2020 15:35:43 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
TM2 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale TM2 2020
14/08/2020 14/08/2020 15:40:35 14/08/2020 15:40:35 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
TM2 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë TM2 2020
11/08/2020 11/08/2020 15:39:30 11/08/2020 15:39:30 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Korrik 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Korrik 2020
07/08/2020 07/08/2020 15:38:55 07/08/2020 15:38:55 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM2 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM2 2020
04/08/2020 04/08/2020 15:38:32 04/08/2020 15:38:32 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM2 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM2 2020
30/07/2020 30/07/2020 15:37:13 30/07/2020 15:37:13 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM2 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM2 2020

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 3 prej 7