Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
01/06/2020 01/06/2020 15:20:11 01/06/2020 15:20:11 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare 2019
03/06/2020 03/06/2020 15:21:59 03/06/2020 15:21:59 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) 2019
03/06/2020 03/06/2020 15:22:36 03/06/2020 15:22:36 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP)
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM1 2020
04/06/2020 04/06/2020 15:23:35 04/06/2020 15:23:35 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë TM1 2020
05/06/2020 05/06/2020 15:24:15 05/06/2020 15:24:15 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare TM1 2020
05/06/2020 05/06/2020 15:24:43 05/06/2020 15:24:43 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM1 2020
05/06/2020 05/06/2020 15:25:19 05/06/2020 15:25:19 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Ekonomive Bujqësore
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ju informojmë se për arsyse të ndikimit të Pandemisë COVID-19 në aktivitet staitiskore, vëllimit të madh të punëve si dhe numrit të vogël të stafit të përfshirë në këtë punë, publikimi i rezultateve të Anketës së Ekonomive Bujqësore, 2019 nuk është publikuar në datën e paraparë sipas Kalendarit të Publikimeve, 2020. Publikimi Anketa e Ekonomive Bujqësore do të publikohet me datën 26/06/2020.
Bujqësi Anketa e Ekonomive Bujqësore 2019
10/06/2020 10/06/2020 15:26:01 10/06/2020 15:26:01 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Maj 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Maj 2020
10/06/2020 10/06/2020 15:26:38 10/06/2020 15:26:38 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN)
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM1 2020
12/06/2020 12/06/2020 15:27:14 12/06/2020 15:27:14 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Arsimit
2019/2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Arsimit 2019/2020
12/06/2020 12/06/2020 15:27:40 12/06/2020 15:27:40 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve 2019
12/06/2020 12/06/2020 15:28:11 12/06/2020 15:28:11 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM1 2020
16/06/2020 16/06/2020 15:28:33 16/06/2020 15:28:33 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM1 2020
18/06/2020 18/06/2020 15:29:03 18/06/2020 15:29:03 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ju informojmë se “Rezultatet e Anketës së Fuqisë Punëtore TM1 2020” nuk do të publikohen sipas datës së planifikuar në Kalendarin e Publikimeve të ASK-së 2020 (18.06.2020), pasi që grumbullimi i të dhënave në teren është dashur të ndërpritet me datën 13 mars 2020 si pasojë e pandemisë COVID-19. ASK është duke i bëre përgatitjet që të rifilloj grumbullimin e të dhënave edhe për periudhën e mbetur për kompletimin e të dhënave për tremujorin e parë dhe këto rezultate do të publikohen deri në fund të muajit korrik 2020.
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM1 2020
24/06/2020 24/06/2020 15:29:42 24/06/2020 15:29:42 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Maj 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Maj 2020
25/06/2020 25/06/2020 15:30:13 25/06/2020 15:30:13 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Vdekjeve
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Vdekjeve 2019
26/06/2020 26/06/2020 11:13:39 26/06/2020 11:13:39 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM1 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM1 2020
26/06/2020 26/06/2020 15:30:43 26/06/2020 15:30:43 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur 2019
26/06/2020 26/06/2020 15:31:26 26/06/2020 15:31:26 Europe/Ljubljana Sociale Vlerësimi i Popullsisë
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Vlerësimi i Popullsisë 2019
26/06/2020 26/06/2020 15:32:35 26/06/2020 15:32:35 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë 2019

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 3 prej 7