Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
01/12/2020 01/12/2020 10:08:34 01/12/2020 10:08:34 Europe/Ljubljana Ekonomi Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve (ASN)
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve (ASN) 2019
20/11/2020 20/11/2020 10:07:55 20/11/2020 10:07:55 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Mbeturinave Komunale (AMK)
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Anketa e Mbeturinave Komunale (AMK) 2019
20/11/2020 20/11/2020 10:07:21 20/11/2020 10:07:21 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Tetor 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Tetor 2020
20/11/2020 20/11/2020 10:06:28 20/11/2020 10:06:28 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale TM3 2020
13/11/2020 13/11/2020 10:05:24 13/11/2020 10:05:24 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë TM3 2020
13/11/2020 13/11/2020 10:03:17 13/11/2020 10:03:17 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM3 2020
11/11/2020 11/11/2020 10:04:39 11/11/2020 10:04:39 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Tetor 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Tetor 2020
06/11/2020 06/11/2020 10:02:22 06/11/2020 10:02:22 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM3 2020
30/10/2020 30/10/2020 10:01:04 30/10/2020 10:01:04 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM3 2020
30/10/2020 30/10/2020 10:00:33 30/10/2020 10:00:33 Europe/Ljubljana Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM3 2020
30/10/2020 30/10/2020 09:59:00 30/10/2020 09:59:00 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM3 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM3 2020
23/10/2020 23/10/2020 09:58:26 23/10/2020 09:58:26 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Mbeturinave të Trajtuara (AMT)
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Anketa e Mbeturinave të Trajtuara (AMT) 2019
16/10/2020 16/10/2020 09:56:38 16/10/2020 09:56:38 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Kultures
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Kultures 2019
12/10/2020 12/10/2020 09:21:53 12/10/2020 09:21:53 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Shtator 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Shtator 2020
02/10/2020 02/10/2020 09:20:39 02/10/2020 09:20:39 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Shëndetësisë
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Shëndetësisë 2019
30/09/2020 30/09/2020 09:20:01 30/09/2020 09:20:01 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM2 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM2 2020
30/09/2020 30/09/2020 09:19:30 30/09/2020 09:19:30 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare (ABEF)
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare (ABEF) 2019
23/09/2020 23/09/2020 09:57:44 23/09/2020 09:57:44 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Shtator 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Shtator 2020
23/09/2020 23/09/2020 09:18:02 23/09/2020 09:18:02 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Gusht 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Gusht 2020
22/09/2020 22/09/2020 09:17:06 22/09/2020 09:17:06 Europe/Ljubljana Bujqësi Gazrat Serrë
2018-2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Gazrat Serrë 2018-2019

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 2 prej 7