Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
11/01/2022 11/01/2022 11:28:21 11/01/2022 11:28:21 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Dhjetor 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Dhjetor 2021
25/01/2022 25/01/2022 11:47:25 25/01/2022 11:47:25 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Dhjetor 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Dhjetor 2021
28/01/2022 28/01/2022 11:29:42 28/01/2022 11:29:42 Europe/Ljubljana Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë
TM4 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM4 2021
28/01/2022 28/01/2022 11:30:12 28/01/2022 11:30:12 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM4 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM4 2021
31/01/2022 31/01/2022 11:30:36 31/01/2022 11:30:36 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM4 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM4 2021
04/02/2022 04/02/2022 11:31:20 04/02/2022 11:31:20 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM4 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM4 2021
11/02/2022 11/02/2022 11:31:45 11/02/2022 11:31:45 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve në Bujqësi
TM4 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve në Bujqësi TM4 2021
14/02/2022 14/02/2022 11:32:28 14/02/2022 11:32:28 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
TM4 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë TM4 2021
16/02/2022 16/02/2022 11:42:13 16/02/2022 11:42:13 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Janar 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Janar 2022
18/02/2022 18/02/2022 11:45:13 18/02/2022 11:45:13 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
TM4 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale TM4 2021
18/02/2022 18/02/2022 11:46:10 18/02/2022 11:46:10 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi
2015-2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi 2015-2021
28/02/2022 28/02/2022 11:46:42 28/02/2022 11:46:42 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve në Bujqësi
2015-2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve në Bujqësi 2015-2021
04/03/2022 04/03/2022 11:48:39 04/03/2022 11:48:39 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
TM4 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë TM4 2021
04/03/2022 04/03/2022 11:49:03 04/03/2022 11:49:03 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM4 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM4 2021
04/03/2022 04/03/2022 11:49:28 04/03/2022 11:49:28 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP)
TM4 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM4 2021
04/03/2022 04/03/2022 11:50:16 04/03/2022 11:50:16 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
TM4 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare TM4 2021
10/03/2022 10/03/2022 11:50:50 10/03/2022 11:50:50 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN)
TM4 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM4 2021
11/03/2022 11/03/2022 11:51:15 11/03/2022 11:51:15 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Shkurt 2022
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Shkurt 2022
15/03/2022 15/03/2022 11:23:02 15/03/2022 11:23:02 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Broshura
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Broshura 2021
15/03/2022 15/03/2022 11:52:01 15/03/2022 11:52:01 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
TM4 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM4 2021

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 1 prej 8