/media/6214/diskutim-publik.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=132730858840000000

Tryezë Diskutimi "Projektligji për Regjistrimin e Popullsisë"

10/08/2021