1. Ballina
  2. /
  3. /
  4. BPV dhe Llogaritë Kombëtare

BPV dhe Llogaritë Kombëtare

Të dhënat e fundit për periudhën:
calendar icon
data icon ASK DATA
Vlera Detajet e statistikës Periudha