1. Ballina
  2. /
  3. /
  4. BPV dhe Llogaritë Kombëtare

BPV dhe Llogaritë Kombëtare

Të dhënat e fundit për periudhën:
calendar icon
data icon ASK DATA
Vlera Detajet e statistikës Periudha
2.97 % Ndryshimet periodike 2023/TM3
2,622.40 Milion Te hyrat 2022
2,623.80 Milion Shpenzimet 2022