1. Ballina
  2. /
  3. /
  4. BPV dhe Llogaritë Kombëtare

BPV dhe Llogaritë Kombëtare

Të dhënat e fundit për periudhën:
calendar icon
data icon ASK DATA
Vlera Detajet e statistikës Periudha
3.96 % Ndryshimet periodike 2023/TM4
2,860.70 Milion Te hyrat 2023
2,925.50 Milion Shpenzimet 2023