Mogućnosti za zapošljavanje

INTERNI KONKURS Sluzbenik za Strukturne Poslovne Statistike (preduzeca)

10/09/2019

Regionalnoj Kancelariji i direktno jedinici za Anketu Poljoprivrednih Gazdinstva u ASK (SPU)

20/08/2019

Supervizor, Anketar i Vršilac antropometrijskih merenja i testiranja vode za MICS

19/08/2019

Anketar/Ispitivač za Anketu o Radnoj Snazi (EU - ARS) (SPU)

27/08/2019

Jedan/na (1) Službenik/ca za statistiku IKT –a

03/09/2019
03/09/2019

Izvršna asistentkinja

29/08/2019

Arhivski službenik

29/08/2019
28/08/2019

Supervizor, Popisivać i Pomoćno Osoblje za Ažuriranje Popisnih Krugova

25/07/2019

Showing page 1 od 6