Mogućnosti za zapošljavanje

Javni Konkurs

03/05/2019

Produžen je za sedam (7) kalendarskih dana rok za dostavljanje prijava za konkurs

24/04/2019

Javni Konkurs o Sporazumu za Posebne Usluge, Anketar/Ispitivač za Statistike Trgovine na malo i Turizma

27/03/2019

Javni Konkurs o Sporazumu za Posebne Usluge, Službenik za statistiku u Regionalnoj Kancelariji u Gnjilanu

29/03/2019

Interni Konkurs za Službenik u Regionalnoj Kancelariji za Statistiku u Uroševcu

02/04/2019

Javni Konkurs o Sporazumu za Posebne Uslu- Anketar/ Ispitivač I supervisor za Strukturnu Poslovnu Anketu 2018 (SPA 2018)

05/04/2019

Konkurs za tri (3) pozicije: Jedna (1) Programer/Developer i Viši Administrator Softverskih Sistema, (1) Viši Službenik Registra Stanovništva, Jedna (1) Recepcioner

05/04/2019

Obaveštenje o poništenju konkursa za poziciju Viši IT administrator za baze podataka

08/04/2019

Javni Konkurs o Sporazumu za Posebne Usluge - Anketar/ispitivač i supervizor Ankete EU-SILC 2019

17/04/2019

Javni Konkurs o Sporazumu za Posebne Usluge

18/01/2019

Showing page 5 od 6