Mogućnosti za zapošljavanje

Anketar/Ispitivač za Anketu o Radnoj Snazi (EU - ARS)

25/06/2019

Jedan (1) Službenik za Statistiku Usluga i Finansija

24/05/2019

Jedan (1) Službenik IT-a za ekonomske statistike(razvijač-developer

24/05/2019

Dva ( 2) Službenika u Regionalnoj Kancelariji za Statistiku u Prizrenu

24/05/2019

Jedan ( 1) Službenik u Regionalnoj Kancelariji za Statistiku u Đakovici

24/05/2019

Jedan ( 1) Službenik u Regionalnoj Kancelariji za Statistiku u Uroševcu

24/05/2019

Anketar za Anketu o Industrijskom Otpadu i Anketu o Obrađenom Otpadu 2019

21/06/2019

PRODUŽENJE ROKA KONKURSA

11/06/2019

Razvijač/Developer Aplikacija-Sporazumu za Posebne Usluge

30/05/2019

Anketar za Probnu Anketu Voćarstva 2019

29/05/2019

Showing page 3 od 6