Mogućnosti za zapošljavanje

03/09/2019
28/08/2019

Supervizor, Popisivać i Pomoćno Osoblje za Ažuriranje Popisnih Krugova

25/07/2019

Programer -Developer i Viši Administrator Softverskih

15/08/2019

Anketar/ Ispitivač, Supervisor i Unosač podataka za Poslovne Ankete (AžuriranjeSPR-a, korišćenje IT od preduzeća i statistika investicaja)

22/07/2019

Jedinici za Statistiku Trgovine na Malo i Turizam u ASK (Sporazumu za Posebne Usluge)

18/07/2019

Anketar za Anketu o Industrijskom Otpadu i Anketu o Obrađenom Otpadu 2019

16/07/2019

Ponavljanje konkursa Anketar/ Ispitivač za Statistiku PRODCOM-a 2018

08/07/2019

Jedan ( 1) Programer-Developer i Viši Administrator Softverskih Sistema

24/05/2019

Jedan(1) Službenik za Tabele Ponude i Upotrebe (SUT)

24/05/2019

Showing page 2 od 6