Mogućnosti za zapošljavanje

Regionalnoj Kancelariji i direktno jedinici za Anketu Poljoprivrednih Gazdinstva u ASK (SPU)

20/08/2019

Supervizor, Anketar i Vršilac antropometrijskih merenja i testiranja vode za MICS

19/08/2019

Programer -Developer i Viši Administrator Softverskih

15/08/2019

Jedan (1) službenik za statistiku zaštite životne sredine

15/08/2019

Službenik za statistiku u Regionalnoj kancelariji u Prištini

15/08/2019

Anketar/ Ispitivač, Supervisor i Unosač podataka za Poslovne Ankete (AžuriranjeSPR-a, korišćenje IT od preduzeća i statistika investicaja)

22/07/2019

Anketar za MICS (Višestrukih Pokazatelja) Pre-test

19/07/2019

Supervizor, Popisivać i Pomoćno Osoblje za Ažuriranje Popisnih Krugova

25/07/2019

Jedinici za Statistiku Trgovine na Malo i Turizam u ASK (Sporazumu za Posebne Usluge)

18/07/2019

Anketar za Anketu o Industrijskom Otpadu i Anketu o Obrađenom Otpadu 2019

16/07/2019

Showing page 1 od 5