Mogućnosti za zapošljavanje

Produžen je za sedam (7) kalendarskih dana rok za dostavljanje prijava za konkurs

24/04/2019

Konkurs za tri (3) pozicije: Jedna (1) Programer/Developer i Viši Administrator Softverskih Sistema, (1) Viši Službenik Registra Stanovništva, Jedna (1) Recepcioner

05/04/2019
24/04/2019

Razvijač/Developer Aplikacija - Sporazum za Posebne Usluge–(SPU)

13/05/2019

Javni Konkurs o Sporazumu za Posebne Usluge, TIK

10/05/2019

Konkurs o Sporazumu za Posebne Usluge, EU-SILC 2019

10/05/2019

Javni Konkurs o Sporazumu za Posebne Usluge, PRODCOM-a

10/05/2019

Javni Konkurs - Anketar za Probnu Anketu Voćarstva 2019

08/05/2019

Obavestenje

08/05/2019

Javni Konkurs

03/05/2019

Showing page 1 od 3