Rezultati Ankete o Upotrebi Informaciono-Komunikacionih Tehnologija (IKT), 2018

  • 25/01/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila rezultate Ankete o Upotrebi Informaciono-Komunikacionih Tehnologija (IKT) za 2018.godinu.

Ova publikacija pruža podatke o korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija na teritoriji Republike Kosova od strane domaćinstava i pojedinaca starosne grupe 16-74.godina.

Iz rezultata ove publikacije proizilazi da su 2018. godine domaćinstva na Kosovu imala pristup Internetu iz domova, bilo kojim uređajem od 93,2%, dok je 6,6% domaćinstava bilo proglašeno da nema pristup Internetu iz bilo koje vrste oprema. Online pristup je uglavnom sa mobilnog telefona, a zatim laptop / laptop, stoni računar, tablet itd.

U međuvremenu, korišćenje Interneta u privatne svrhe za korišćenje javnih usluga na mreži za obradu zahteva / usluga povećalo se za 4,4% u poređenju sa 2017.

Za više informacija o Anketi IKT-a posetite http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/informaciono-komunikacionih-tehnologija-itk

Nema pdf na srpski jezik