Pregled od strane kolega (Peer Review) Statističkog Sistema Kosova, 2017

  • 28/07/2017

U Agenciji za Statistiku Kosova tokom ove nedelje  je izvršen  proces procene Statističkog  Sistema Kosova putem pristupa "Peer Review" . Profesionalna ekipa  određena od Eurostata je bila  sastavljena  od tri stručnjaka: Mr. Jean-Michel Durr (vođa tima, Francuska), g. Peter Hackl (Austrija), g.  Marius Anderson (Eurostat); i dva posmatrača: Mrs. Veneta Boneva (Eurostat) i z. MALDI Dema (INSAT, Albanija).

Procena Evropskog Statističkog Sistema "Peer Review" je redovan proces u zemljama EU-e, a sada je počela i u zemljama u procesu proširenja. Na Kosovu ne sprovedena po prvi put od 24- 28 jula, dok pripreme su počele pre više od dve godine.

Ovaj proces predstavlja najveće dostignuće Zvanične Statistike na Republiku Kosovo, u okviru međunarodnog stručnog pregleda od strane  poznatih  evropskih stručnjaka.

U ovom slučaju, Statistički Sistem Kosova je procenjen prema 15  priznatim Principima od strane Kodeksa Prakse Evropske Statistike.

Tako da, tokom ovih dana, tim  "Peer review-a" je imao  odvojene sastanke sa rukovodstvom i osobljem ASK-a, sa novozaposlenima u ASK, kao i predstavnicima Centralne Banke Kosova i iz Ministarstva Financija, kao i sa proizvođačima zvanične statistike.

Prema određenoj metodologiji je bilo predviđeno da tim “Peer Review-a” održi sastanke i sa drugim zainteresovanim stranama, koja su deo Statističkog Sistema Kosova, bilo kao korisnici ili kao dobavljači statističkih podataka.

Održani su sastanci i sa glavnim korisnicima zvanične statsitike, kao što su predstavnici iz Skupštine Kosova, ministarstava i drugih javnih i privatnih institucija.

Zatim, sa dobavljačima administrativnih podataka, kao što su PUK, Carina, Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, MONT, Kosovski Sudovi, Agencija za Razvoj Poljoprivrede i Kosovska  Agencije za Registraciju Biznisa.

Posebne sastanke, tim "Peer review-a" je imao sa predstavnicima medija, naučnom zajednicom Javnog  Univerziteta "Hasan Priština" - Poljoprivredni fakultet i GAP Instituta, kao i sa međunarodnim organizacijama UNICEF-a i SIDA-a.

Preporuke će biti pružena u konačnom izvještaju od ovog pregleda, koji će biti završna faza ovog procesa.

Proces “Peer review-a" će pomoći dalji razvoju i unapređenje sSatističkog Sistema Kosova u celini, a posebno  Agenciju za Statistiku  Kosova.