Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
28/06/2019 28/06/2019 15:06:20 28/06/2019 15:06:20 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2019
31/01/2019 31/01/2019 15:12:41 31/01/2019 15:12:41 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM4 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM4 2018
30/04/2019 30/04/2019 14:35:26 30/04/2019 14:35:26 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM1 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM1 2019
30/07/2019 30/07/2019 15:12:25 30/07/2019 15:12:25 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM2 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM2 2019
31/10/2019 31/10/2019 15:42:28 31/10/2019 15:42:28 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM3 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM3 2019
20/03/2019 20/03/2019 13:33:05 20/03/2019 13:33:05 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve 2018
28/06/2019 28/06/2019 15:08:24 28/06/2019 15:08:24 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve 2019
27/09/2019 27/09/2019 10:17:03 27/09/2019 10:17:03 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Kosova në Shifra
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Kosova në Shifra 2018
17/12/2019 17/12/2019 10:22:17 17/12/2019 10:22:17 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Broshura
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Broshura 2018
02/04/2019 02/04/2019 14:31:24 02/04/2019 14:31:24 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) 2018
18/06/2019 18/06/2019 14:57:22 18/06/2019 14:57:22 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM1 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM1 2019
17/09/2019 17/09/2019 15:32:20 17/09/2019 15:32:20 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM2 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM2 2019
17/12/2019 17/12/2019 10:20:35 17/12/2019 10:20:35 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM3 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM3 2019
19/03/2019 19/03/2019 13:31:51 19/03/2019 13:31:51 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM4 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM4 2018
14/06/2019 14/06/2019 14:52:12 14/06/2019 14:52:12 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve 2018
17/07/2019 17/07/2019 15:09:55 17/07/2019 15:09:55 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Kurorëzimeve
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Kurorëzimeve 2018
25/07/2019 25/07/2019 15:10:58 25/07/2019 15:10:58 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Shkurorëzimeve
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Shkurorëzimeve 2018
26/06/2019 26/06/2019 15:03:55 26/06/2019 15:03:55 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Vdekjeve
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Vdekjeve 2018
14/06/2019 14/06/2019 14:51:46 14/06/2019 14:51:46 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Arsimit
2018/2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Arsimit 2018/2019
28/06/2019 28/06/2019 15:07:50 28/06/2019 15:07:50 Europe/Ljubljana Sociale Vlerësimi i Popullsisë
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Vlerësimi i Popullsisë 2018

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 1 prej 7