Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
29/06/2018 29/06/2018 14:57:47 29/06/2018 14:57:47 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2018
31/01/2018 31/01/2018 15:40:04 31/01/2018 15:40:04 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM4 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM4 2017
30/04/2018 30/04/2018 14:38:22 30/04/2018 14:38:22 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM1 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM1 2018
31/07/2018 31/07/2018 15:35:02 31/07/2018 15:35:02 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM2 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM2 2018
31/10/2018 31/10/2018 09:06:29 31/10/2018 09:06:29 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM3 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM3 2018
20/03/2018 20/03/2018 11:51:28 20/03/2018 11:51:28 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve 2017
28/09/2018 28/09/2018 08:56:18 28/09/2018 08:56:18 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Kosova në Shifra
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Kosova në Shifra 2017
30/11/2018 30/11/2018 09:10:48 30/11/2018 09:10:48 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Kalendari i Publikimeve
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Kalendari i Publikimeve 2019
30/03/2018 30/03/2018 00:00:00 30/03/2018 00:00:00 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) 2017
18/06/2018 18/06/2018 14:52:07 18/06/2018 14:52:07 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM1 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM1 2018
17/09/2018 17/09/2018 15:45:28 17/09/2018 15:45:28 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM2 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM2 2018
17/12/2018 17/12/2018 09:30:01 17/12/2018 09:30:01 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM3 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM3 2018
19/03/2018 19/03/2018 11:49:37 19/03/2018 11:49:37 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM4 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM4 2017
18/06/2018 18/06/2018 14:49:10 18/06/2018 14:49:10 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve 2017
12/07/2018 12/07/2018 15:33:38 12/07/2018 15:33:38 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Kurorëzimeve
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Kurorëzimeve 2017
27/07/2018 27/07/2018 15:34:36 27/07/2018 15:34:36 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Shkurorëzimeve
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Shkurorëzimeve 2017
29/06/2018 29/06/2018 15:00:06 29/06/2018 15:00:06 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Vdekjeve
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Vdekjeve 2017
15/10/2018 15/10/2018 08:57:59 15/10/2018 08:57:59 Europe/Ljubljana Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë
2014/2015
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë 2014/2015
14/12/2018 14/12/2018 11:17:30 14/12/2018 11:17:30 Europe/Ljubljana Sociale Gratë dhe Burrat në Kosovë
2016/2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Gratë dhe Burrat në Kosovë 2016/2017
18/06/2018 18/06/2018 14:51:24 18/06/2018 14:51:24 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Arsimit
2017/2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Arsimit 2017/2018

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 1 prej 7