Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
28/12/2018 28/12/2018 09:33:30 28/12/2018 09:33:30 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Mbeturinave Industriale (AMI)
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Anketa e Mbeturinave Industriale (AMI) 2017
28/12/2018 28/12/2018 09:32:56 28/12/2018 09:32:56 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM3 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM3 2018
24/12/2018 24/12/2018 09:32:08 24/12/2018 09:32:08 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Nëntor 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Nëntor 2018
19/12/2018 19/12/2018 09:31:19 19/12/2018 09:31:19 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
TM3 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM3 2018
18/12/2018 18/12/2018 09:30:35 18/12/2018 09:30:35 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
TM3 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM3 2018
17/12/2018 17/12/2018 09:30:01 17/12/2018 09:30:01 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM3 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM3 2018
14/12/2018 14/12/2018 11:17:30 14/12/2018 11:17:30 Europe/Ljubljana Sociale Gratë dhe Burrat në Kosovë
2016/2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Gratë dhe Burrat në Kosovë 2016/2017
14/12/2018 14/12/2018 09:29:08 14/12/2018 09:29:08 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
TM3 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare TM3 2018
14/12/2018 14/12/2018 09:16:33 14/12/2018 09:16:33 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Sportit
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Sportit 2017
11/12/2018 11/12/2018 09:15:51 11/12/2018 09:15:51 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Nëntor 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Nëntor 2018
10/12/2018 10/12/2018 09:15:13 10/12/2018 09:15:13 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN)
TM3 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM3 2018
07/12/2018 07/12/2018 09:14:12 07/12/2018 09:14:12 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e PRODCOM-it
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e PRODCOM-it 2017
06/12/2018 06/12/2018 09:13:04 06/12/2018 09:13:04 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM3 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM3 2018
05/12/2018 05/12/2018 09:13:44 05/12/2018 09:13:44 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
TM3 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë TM3 2018
05/12/2018 05/12/2018 09:12:33 05/12/2018 09:12:33 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP)
TM3 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM3 2018
04/12/2018 04/12/2018 09:11:35 04/12/2018 09:11:35 Europe/Ljubljana Ekonomi Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve (ASN)
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve (ASN) 2017
30/11/2018 30/11/2018 09:10:48 30/11/2018 09:10:48 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Kalendari i Publikimeve
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Kalendari i Publikimeve 2019
29/11/2018 29/11/2018 09:10:15 29/11/2018 09:10:15 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Mbeturinave Komunale (AMK)
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Anketa e Mbeturinave Komunale (AMK) 2017
23/11/2018 23/11/2018 09:09:42 23/11/2018 09:09:42 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Tetor 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Tetor 2018
15/11/2018 15/11/2018 09:09:10 15/11/2018 09:09:10 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
TM3 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë TM3 2018

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 1 prej 7