Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
17/12/2019 17/12/2019 10:22:17 17/12/2019 10:22:17 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Broshura
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Broshura 2018
18/12/2019 18/12/2019 10:23:10 18/12/2019 10:23:10 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
TM3 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM3 2019
23/12/2019 23/12/2019 13:25:49 23/12/2019 13:25:49 Europe/Ljubljana Sociale Rezultatet e Anketës mbi të Ardhurat dhe Kushtet e Jetesës
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Rezultatet e Anketës mbi të Ardhurat dhe Kushtet e Jetesës 2018
24/12/2019 24/12/2019 10:23:53 24/12/2019 10:23:53 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Nëntor 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Nëntor 2019
26/12/2019 26/12/2019 10:24:23 26/12/2019 10:24:23 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Mbeturinave Industriale (AMI)
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Anketa e Mbeturinave Industriale (AMI) 2018
27/12/2019 27/12/2019 10:25:07 27/12/2019 10:25:07 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM3 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM3 2019

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 7 prej 7