Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
08/11/2019 08/11/2019 15:43:07 08/11/2019 15:43:07 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM3 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM3 2019
11/11/2019 11/11/2019 10:06:36 11/11/2019 10:06:36 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Tetor 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Tetor 2019
14/11/2019 14/11/2019 10:07:35 14/11/2019 10:07:35 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM3 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM3 2019
15/11/2019 15/11/2019 10:08:06 15/11/2019 10:08:06 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
TM3 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë TM3 2019
20/11/2019 20/11/2019 11:31:01 20/11/2019 11:31:01 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
TM3
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale TM3
20/11/2019 20/11/2019 14:08:48 20/11/2019 14:08:48 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
TM3 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale TM3 2019
22/11/2019 22/11/2019 10:09:12 22/11/2019 10:09:12 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Mbeturinave Komunale (AMK)
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Anketa e Mbeturinave Komunale (AMK) 2018
22/11/2019 22/11/2019 10:10:15 22/11/2019 10:10:15 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Tetor 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Tetor 2019
04/12/2019 04/12/2019 10:11:21 04/12/2019 10:11:21 Europe/Ljubljana Ekonomi Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve (ASN)
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve (ASN) 2018
04/12/2019 04/12/2019 10:12:42 04/12/2019 10:12:42 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e PRODCOM-it
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e PRODCOM-it 2018
05/12/2019 05/12/2019 10:13:24 05/12/2019 10:13:24 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP)
TM3 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM3 2019
05/12/2019 05/12/2019 10:14:18 05/12/2019 10:14:18 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
TM3 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë TM3 2019
06/12/2019 06/12/2019 10:14:49 06/12/2019 10:14:49 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM3 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM3 2019
06/12/2019 06/12/2019 10:15:21 06/12/2019 10:15:21 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
TM3 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare TM3 2019
09/12/2019 09/12/2019 10:16:13 09/12/2019 10:16:13 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Sportit
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Sportit 2018
10/12/2019 10/12/2019 10:16:56 10/12/2019 10:16:56 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN)
TM3 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM3 2019
11/12/2019 11/12/2019 10:17:34 11/12/2019 10:17:34 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Nëntor 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Nëntor 2019
16/12/2019 16/12/2019 10:19:23 16/12/2019 10:19:23 Europe/Ljubljana Sociale Anketës së Përdorimit të Teknologjisë Informative dhe Komunikimit (TIK)
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketës së Përdorimit të Teknologjisë Informative dhe Komunikimit (TIK) 2019
17/12/2019 17/12/2019 10:20:35 17/12/2019 10:20:35 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM3 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM3 2019
17/12/2019 17/12/2019 10:21:14 17/12/2019 10:21:14 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
TM3 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM3 2019

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 6 prej 7