Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
13/09/2018 13/09/2018 15:44:44 13/09/2018 15:44:44 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
TM2 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare TM2 2018
17/09/2018 17/09/2018 15:45:28 17/09/2018 15:45:28 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM2 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM2 2018
18/09/2018 18/09/2018 08:34:16 18/09/2018 08:34:16 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
TM2 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM2 2018
19/09/2018 19/09/2018 08:33:30 19/09/2018 08:33:30 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
TM2 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM2 2018
20/09/2018 20/09/2018 08:55:17 20/09/2018 08:55:17 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit 2017
24/09/2018 24/09/2018 09:03:53 24/09/2018 09:03:53 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Gusht 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Gusht 2018
28/09/2018 28/09/2018 08:55:43 28/09/2018 08:55:43 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM2 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM2 2018
28/09/2018 28/09/2018 08:56:18 28/09/2018 08:56:18 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Kosova në Shifra
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Kosova në Shifra 2017
11/10/2018 11/10/2018 08:57:24 11/10/2018 08:57:24 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Shtator 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Shtator 2018
15/10/2018 15/10/2018 08:57:59 15/10/2018 08:57:59 Europe/Ljubljana Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë
2014/2015
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë 2014/2015
17/10/2018 17/10/2018 09:00:12 17/10/2018 09:00:12 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Kultures
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Kultures 2017
19/10/2018 19/10/2018 09:00:46 19/10/2018 09:00:46 Europe/Ljubljana Bujqësi Llogaritjet Ekonomike në Bujqësi
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Llogaritjet Ekonomike në Bujqësi 2017
24/10/2018 24/10/2018 09:04:20 24/10/2018 09:04:20 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Shtator 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Shtator 2018
30/10/2018 30/10/2018 09:04:49 30/10/2018 09:04:49 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM3 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM3 2018
30/10/2018 30/10/2018 09:05:15 30/10/2018 09:05:15 Europe/Ljubljana Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë
TM3 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM3 2018
30/10/2018 30/10/2018 09:05:46 30/10/2018 09:05:46 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Mbeturinave të Trajtuara (AMT)
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Anketa e Mbeturinave të Trajtuara (AMT) 2017
31/10/2018 31/10/2018 09:06:29 31/10/2018 09:06:29 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM3 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM3 2018
06/11/2018 06/11/2018 09:07:02 06/11/2018 09:07:02 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Shëndetësisë
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Shëndetësisë 2017
08/11/2018 08/11/2018 09:07:40 08/11/2018 09:07:40 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM3 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM3 2018
12/11/2018 12/11/2018 09:08:33 12/11/2018 09:08:33 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Tetor 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Tetor 2018

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 5 prej 7