Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
28/06/2019 28/06/2019 15:07:11 28/06/2019 15:07:11 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM1 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM1 2019
28/06/2019 28/06/2019 15:07:50 28/06/2019 15:07:50 Europe/Ljubljana Sociale Vlerësimi i Popullsisë
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Vlerësimi i Popullsisë 2018
28/06/2019 28/06/2019 15:08:24 28/06/2019 15:08:24 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve 2019
11/07/2019 11/07/2019 15:09:25 11/07/2019 15:09:25 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Qershor 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Qershor 2019
17/07/2019 17/07/2019 15:09:55 17/07/2019 15:09:55 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Kurorëzimeve
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Kurorëzimeve 2018
24/07/2019 24/07/2019 15:10:29 24/07/2019 15:10:29 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Qershor 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Qershor 2019
25/07/2019 25/07/2019 15:10:58 25/07/2019 15:10:58 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Shkurorëzimeve
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Shkurorëzimeve 2018
30/07/2019 30/07/2019 15:11:58 30/07/2019 15:11:58 Europe/Ljubljana Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë
TM2 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM2 2019
30/07/2019 30/07/2019 15:12:25 30/07/2019 15:12:25 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM2 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM2 2019
05/08/2019 05/08/2019 15:22:47 05/08/2019 15:22:47 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM2 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM2 2019
09/08/2019 09/08/2019 15:23:13 09/08/2019 15:23:13 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM2 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM2 2019
09/08/2019 09/08/2019 15:24:24 09/08/2019 15:24:24 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Korrik 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Korrik 2019
15/08/2019 15/08/2019 15:24:56 15/08/2019 15:24:56 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
TM2 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë TM2 2019
20/08/2019 20/08/2019 11:30:12 20/08/2019 11:30:12 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
TM2
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale TM2
20/08/2019 20/08/2019 14:08:13 20/08/2019 14:08:13 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
TM2 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale TM2 2019
23/08/2019 23/08/2019 15:25:24 23/08/2019 15:25:24 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Korrik 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Korrik 2019
03/09/2019 03/09/2019 15:26:55 03/09/2019 15:26:55 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Jurisprudences per Persona Madhor
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Jurisprudences per Persona Madhor 2018
04/09/2019 04/09/2019 15:27:34 04/09/2019 15:27:34 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP)
TM2 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM2 2019
05/09/2019 05/09/2019 15:28:03 05/09/2019 15:28:03 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
TM2 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë TM2 2019
05/09/2019 05/09/2019 15:28:41 05/09/2019 15:28:41 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
TM2 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare TM2 2019

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 4 prej 7