Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
05/06/2018 05/06/2018 14:43:07 05/06/2018 14:43:07 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) 2017
05/06/2018 05/06/2018 14:43:49 05/06/2018 14:43:49 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP)
TM1 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM1 2018
05/06/2018 05/06/2018 14:44:36 05/06/2018 14:44:36 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
TM1 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë TM1 2018
06/06/2018 06/06/2018 14:45:10 06/06/2018 14:45:10 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare 2017
08/06/2018 08/06/2018 14:45:34 08/06/2018 14:45:34 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM1 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM1 2018
11/06/2018 11/06/2018 14:46:49 11/06/2018 14:46:49 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN)
TM1 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM1 2018
12/06/2018 12/06/2018 14:47:38 12/06/2018 14:47:38 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare (ABEF)
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare (ABEF) 2017
12/06/2018 12/06/2018 14:48:15 12/06/2018 14:48:15 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Maj 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Maj 2018
18/06/2018 18/06/2018 14:49:10 18/06/2018 14:49:10 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve 2017
18/06/2018 18/06/2018 14:51:24 18/06/2018 14:51:24 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Arsimit
2017/2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Arsimit 2017/2018
18/06/2018 18/06/2018 14:52:07 18/06/2018 14:52:07 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM1 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM1 2018
20/06/2018 20/06/2018 14:52:58 20/06/2018 14:52:58 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
TM1 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM1 2018
22/06/2018 22/06/2018 14:53:59 22/06/2018 14:53:59 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
TM1 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare TM1 2018
22/06/2018 22/06/2018 14:54:40 22/06/2018 14:54:40 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Maj 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Maj 2018
27/06/2018 27/06/2018 14:55:22 27/06/2018 14:55:22 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur 2017
28/06/2018 28/06/2018 09:35:11 28/06/2018 09:35:11 Europe/Ljubljana Sociale Vlerësimi i Popullsisë
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Vlerësimi i Popullsisë 2017
28/06/2018 28/06/2018 14:56:42 28/06/2018 14:56:42 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM1 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM1 2018
29/06/2018 29/06/2018 14:57:47 29/06/2018 14:57:47 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2018
29/06/2018 29/06/2018 14:58:18 29/06/2018 14:58:18 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
TM1 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM1 2018
29/06/2018 29/06/2018 15:00:06 29/06/2018 15:00:06 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Vdekjeve
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Vdekjeve 2017

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 3 prej 7