Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
31/05/2019 31/05/2019 14:43:00 31/05/2019 14:43:00 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) 2018
03/06/2019 03/06/2019 14:31:54 03/06/2019 14:31:54 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare 2018
03/06/2019 03/06/2019 15:03:01 03/06/2019 15:03:01 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) 2018
05/06/2019 05/06/2019 14:44:59 05/06/2019 14:44:59 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP)
TM1 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM1 2019
05/06/2019 05/06/2019 14:45:47 05/06/2019 14:45:47 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
TM1 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë TM1 2019
07/06/2019 07/06/2019 14:47:29 07/06/2019 14:47:29 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM1 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM1 2019
07/06/2019 07/06/2019 14:48:08 07/06/2019 14:48:08 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Ekonomive Bujqësore
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të nderuara, Ju informoj se për shkak të vëllimit të madhe të punëve dhe numrit të vogël të stafit të përfshirë në këtë punë, publikimi i rezultateve të Anketës së Ekonomive Bujqësore 2018 nuk ka mundur të bëhet me datën 7 qershor 2019 sipas kalendarit të publikimeve. Prandaj publikimi në fjalë shtyhet dhe do të publikohet me 28/06/2019.
Bujqësi Anketa e Ekonomive Bujqësore 2018
07/06/2019 07/06/2019 14:49:29 07/06/2019 14:49:29 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
TM1 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare TM1 2019
11/06/2019 11/06/2019 14:50:23 11/06/2019 14:50:23 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Maj 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Maj 2019
11/06/2019 11/06/2019 14:50:51 11/06/2019 14:50:51 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN)
TM1 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM1 2019
14/06/2019 14/06/2019 14:51:46 14/06/2019 14:51:46 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Arsimit
2018/2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Arsimit 2018/2019
14/06/2019 14/06/2019 14:52:12 14/06/2019 14:52:12 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve 2018
18/06/2019 18/06/2019 14:56:29 18/06/2019 14:56:29 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
TM1 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM1 2019
18/06/2019 18/06/2019 14:57:22 18/06/2019 14:57:22 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM1 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM1 2019
18/06/2019 18/06/2019 14:57:59 18/06/2019 14:57:59 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
TM1 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ju informojmë se për shkak të ndërrimit komplet të sistemit informativ të ARBK-së (Platformën e re Elektronike për Regjistrimin e Bizneseve), si dhe disa problemeve tjera, është e pamundur përgatitja e publikimit “Statistikat e Industrisë TM1/2019” i cili është dashur të publikohet me 18/06/2019. Data e publikimit do të jetë me 03.07.2019..
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM1 2019
21/06/2019 21/06/2019 14:44:23 21/06/2019 14:44:23 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Maj 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Maj 2019
26/06/2019 26/06/2019 15:03:55 26/06/2019 15:03:55 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Vdekjeve
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Vdekjeve 2018
27/06/2019 27/06/2019 15:05:06 27/06/2019 15:05:06 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë 2018
27/06/2019 27/06/2019 15:06:03 27/06/2019 15:06:03 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur 2018
28/06/2019 28/06/2019 15:06:20 28/06/2019 15:06:20 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2019

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 3 prej 7