Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
20/03/2018 20/03/2018 11:51:28 20/03/2018 11:51:28 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve 2017
20/03/2018 20/03/2018 11:53:03 20/03/2018 11:53:03 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
TM4 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM4 2017
21/03/2018 21/03/2018 11:53:33 21/03/2018 11:53:33 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
TM4 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM4 2017
23/03/2018 23/03/2018 11:54:19 23/03/2018 11:54:19 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Shkurt 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Shkurt 2018
29/03/2018 29/03/2018 11:58:32 29/03/2018 11:58:32 Europe/Ljubljana Bujqësi Statistiakt e Ujit
2016-2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Statistiakt e Ujit 2016-2017
30/03/2018 30/03/2018 00:00:00 30/03/2018 00:00:00 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) 2017
03/04/2018 03/04/2018 13:49:16 03/04/2018 13:49:16 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale 2017
04/04/2018 04/04/2018 13:57:37 04/04/2018 13:57:37 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM4 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM4 2017
10/04/2018 10/04/2018 13:50:41 10/04/2018 13:50:41 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Mars 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Mars 2018
18/04/2018 18/04/2018 14:34:34 18/04/2018 14:34:34 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
TM4 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare TM4 2017
24/04/2018 24/04/2018 14:35:50 24/04/2018 14:35:50 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Mars 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Mars 2018
30/04/2018 30/04/2018 14:36:44 30/04/2018 14:36:44 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM1 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM1 2018
30/04/2018 30/04/2018 14:37:44 30/04/2018 14:37:44 Europe/Ljubljana Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë
TM1 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM1 2018
30/04/2018 30/04/2018 14:38:22 30/04/2018 14:38:22 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM1 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM1 2018
10/05/2018 10/05/2018 14:39:26 10/05/2018 14:39:26 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM1 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM1 2018
11/05/2018 11/05/2018 14:40:32 11/05/2018 14:40:32 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Prill 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Prill 2018
15/05/2018 15/05/2018 14:39:50 15/05/2018 14:39:50 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM1 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM1 2018
17/05/2018 17/05/2018 14:41:09 17/05/2018 14:41:09 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
TM1 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë TM1 2018
24/05/2018 24/05/2018 14:41:41 24/05/2018 14:41:41 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Prill 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Prill 2018
01/06/2018 01/06/2018 14:42:27 01/06/2018 14:42:27 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) 2017

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 2 prej 7