Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
12/01/2018 12/01/2018 14:46:39 12/01/2018 14:46:39 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Dhjetor 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Dhjetor 2017
24/01/2018 24/01/2018 15:32:31 24/01/2018 15:32:31 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Dhjetor 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Dhjetor 2017
25/01/2018 25/01/2018 09:51:26 25/01/2018 09:51:26 Europe/Ljubljana Ekonomi Rezulatet e Anketës mbi Perdorimin e Teknologjisë Informative dhe të Komunikimit
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Rezulatet e Anketës mbi Perdorimin e Teknologjisë Informative dhe të Komunikimit 2017
25/01/2018 25/01/2018 14:54:21 25/01/2018 14:54:21 Europe/Ljubljana Sociale Anketës së Përdorimit të Teknologjisë Informative dhe Komunikimit (TIK)
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketës së Përdorimit të Teknologjisë Informative dhe Komunikimit (TIK) 2017
30/01/2018 30/01/2018 15:37:46 30/01/2018 15:37:46 Europe/Ljubljana Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë
TM4 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM4 2017
30/01/2018 30/01/2018 15:38:59 30/01/2018 15:38:59 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM4 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM4 2017
31/01/2018 31/01/2018 15:40:04 31/01/2018 15:40:04 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM4 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM4 2017
09/02/2018 09/02/2018 11:27:11 09/02/2018 11:27:11 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM4 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM4 2017
14/02/2018 14/02/2018 11:24:19 14/02/2018 11:24:19 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM4 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM4 2017
14/02/2018 14/02/2018 11:28:24 14/02/2018 11:28:24 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
TM4 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë TM4 2017
16/02/2018 16/02/2018 11:31:08 16/02/2018 11:31:08 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Janar 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Janar 2018
23/02/2018 23/02/2018 11:34:22 23/02/2018 11:34:22 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi
2015-2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi 2015-2017
27/02/2018 27/02/2018 11:35:59 27/02/2018 11:35:59 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Janar 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Janar 2018
28/02/2018 28/02/2018 11:32:09 28/02/2018 11:32:09 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi
2015-2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi 2015-2017
07/03/2018 07/03/2018 11:38:44 07/03/2018 11:38:44 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
TM4 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë TM4 2017
07/03/2018 07/03/2018 11:39:58 07/03/2018 11:39:58 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP)
TM4 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM4 2017
09/03/2018 09/03/2018 11:41:26 09/03/2018 11:41:26 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM4 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM4 2017
12/03/2018 12/03/2018 11:42:48 12/03/2018 11:42:48 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN)
TM4 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM4 2017
12/03/2018 12/03/2018 11:43:56 12/03/2018 11:43:56 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Shkurt 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Shkurt 2018
19/03/2018 19/03/2018 11:49:37 19/03/2018 11:49:37 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM4 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM4 2017

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 1 prej 7