Mundësi punësimi

Zyrtar i/e statistikave të TIK në ekonomitë familjare

03/09/2019

Zyrtar për statistika të mjedisit

15/08/2019

Anketues për MICS Pre-Test (MSHV)

19/07/2019

KONKURS TË BRENDESHEM Zyrtar për statistika strukturore të bizneseve (ndërmarrjeve)

10/09/2019

Zyrtar për statistika në Zyrën Rajonale të Prishtinës

15/08/2019

Anketues/ Intervistues,Mbikëqyrës për Anketën e Ekonomive Bujqësore 2019 (AEB 2019) (MSHV)

20/08/2019

Mbikqyrës, Anketues dhe Kryes i Matjeve antropometrike dhe testim të ujit për MICS (MSHV)

19/08/2019

Anketues/ Intervistues për Anketën e Fuqisë Punëtore (BE – AFP) (MSHV)

27/08/2019

Faqja 1 prej 6