Mundësi punësimi

Zhvillues dhe Administrator i Lartë i Sistemeve Softuerike

15/08/2019

Zyrtar për statistika të mjedisit

15/08/2019

Zyrtar për statistika në Zyrën Rajonale të Prishtinës

15/08/2019

Anketues/ Intervistues, Mbikëqyrës dhe Përfshirës (procesues) i te dhënave për Anketat në Ndërmarrje (MSHV)

22/07/2019

Anketues për MICS Pre-Test (MSHV)

19/07/2019

Mbikqyrës, Regjistrues dhe Staf mbështetës për azhurnimin e Qarqeve Regjistruese (MSHV)

25/07/2019

Anketues/ Intervistues dhe Mbikëqyrës për Tregtinë me pakicë dhe Turizmin TM/2 dhe TM/3 - 2019 (MSHV)

18/07/2019

Anketues për Anketën e Mbeturinave Industriale dhe Anketën e Mbeturinave të Trajtuara 2019 (MSHV)

16/07/2019

Rishpallje e Konkursit Anketues/ Intervistues për Statistikat e PRODCOM-it 2018 (MSHV)

08/07/2019

Një ( 1) Zhvillues dhe Administrator i Lartë i Sistemeve Softuerike

24/05/2019

Faqja 1 prej 5