Mundësi punësimi

Vazhdohet edhe për shtatë (7) ditë kalendarik afati i konkursit , i shpallur me dt. 13.09.2018

01/10/2018

Konkurs për MSHV - Anketues dhe Mbikëqyrës për Anketën e Ekonomive Bujqësore 2018 (AEB 2018)

22/10/2018

Konkurs i jashtëm për 9 pozita

13/09/2018

Njoftim mbi anulimin e konkursit- Administrator i lartë i TI-së për baza të të dhënave

19/10/2018

Vazhdohet edhe për shtatë (7) ditë kalendarik - Konkursi për këto pozita

16/10/2018

Konkursit Publik për MSHV-Anketues/ Intervistues dhe Mbikëqyrës

10/10/2018

Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta-Anketues/ Intervistues

03/10/2018

Departamenti i Llogarive Kombëtare një (1) pozitë e karrierës-rishpallje

28/09/2018

Konkurs Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

25/09/2018

Konkursi Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

20/09/2018

Faqja 1 prej 4