Mundësi punësimi

Konkurs për MSHV-Anketues për Anketën e Ekonomive Bujqësore 2018 (AEB 2018)

15/11/2018

Shpalljen e Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

18/12/2018

Konkurs i jashtëm për 9 pozita

13/09/2018

Njoftim mbi anulimin e konkursit për pozitën: 1.Zyrtar i lartë i regjistrit të popullsisë- 1 (një vend pune)

27/11/2018

Departamenti i Llogarive Kombëtare një (1) pozitë e karrierës-rishpallje

28/09/2018

Anketues për Anketën e Ekonomive Bujqësore 2018 (AEB 2018)

14/11/2018

Vazhdohet edhe për shtatë (7) ditë kalendarik - Konkursi për këto pozita

16/10/2018

Konkurs për MSHV-Anketues për Anketën e Ekonomive Bujqësore 2018 (AEB 2018)

01/11/2018

Vazhdohet edhe për shtatë (7) ditë kalendarik afati i konkursit , i shpallur me dt. 13.09.2018

01/10/2018

Konkurs për MSHV - Anketues dhe Mbikëqyrës për Anketën e Ekonomive Bujqësore 2018 (AEB 2018)

22/10/2018

Faqja 1 prej 4