Mundësi punësimi

Konkurs Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

11/04/2018

Konkurs i mbrendshëm për pozitat : Një (1) Zyrtar për statistika të arsimit, Një (1) Zyrtar për statistika të biznesit

06/02/2018

Zhvillues i aplikacionit për statistikat e prodhimtarisë blegtorale (ASP) Marrëveshje për shërbime të veçanta

14/02/2018

Kërkesë për Shprehje të Interesit- Organizimi i anketave lidhur me ekonominë e pa-vrojtuar (EPV)

08/02/2018

Faqja 4 prej 4