Mundësi punësimi

Konkurs i mbrendshëm për pozitat : Një (1) Drejtor të Departamentit të Statistikave dhe Llogarive Kombëtare, dhe Një (1) Udhëheqës i Divizionit të Informalitetit dhe Llogarive Qeveritare

04/05/2018

Një ( 1) Zyrtar për Statistika të Arsimit

16/04/2018

Dy ( 2) Zyrtar në Zyrën Rajonale të Statistikës në Gjakovë

16/04/2018

Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Ekspert i TI-së

26/05/2018

Njoftim për ndërprerje - Ekspert i TI - MSHV

24/05/2018

Konkurs për dy (2) pozita : Një ( 1) Drejtor të Departamentit të Llogarive Kombëtare dhe Një (1) Zyrtar për statistika te bujqësisë

16/05/2018

Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

15/05/2018

Njoftim për pozitën : Drejtor Departamenti të Llogarive Kombëtare

14/05/2018

Konkurs Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

11/05/2018

Vazhdim i konkursit për Zyrtarë të Arsimit dhe Dy (2) Zyrtarë të Statistikës në Gjakovë

02/05/2018

Faqja 3 prej 4