Mundësi punësimi

Një ( 1) Zyrtar për statistika të mjedisit

19/07/2017

Një ( 1) Zyrtar për statistika në Prizren

19/07/2017

Një ( 1) Drejtor te departamentit te Statistikave sociale

25/04/2017

Një ( 1) Udhëheqës i zyrës rajonale te statistikës ne Mitrovicë

02/06/2017

Një (1) Zyrtar per statistika te turizmit - Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

13/06/2017

Një ( 1) Zyrtar për statistika të llogarive kombëtare

27/04/2017

Faqja 2 prej 2