Mundësi punësimi

Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta-Anketues/ Intervistues

03/10/2018

Konkurs Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

25/09/2018

Konkursi Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

20/09/2018

Konkursi Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

14/09/2018

Njoftim për ndërprerje - Drejtor Departamenti te Llogarive Kombëtare

24/08/2018

Anketues/ Intervistues për Anketën e Fuqisë Punëtore (BE – AFP)

17/07/2018

Anketues/ Intervistues për Anketën e Fuqisë Punëtore (BE – AFP) - MSHV

05/07/2018

Rishpallje - Një (1) Zyrtar për statistika të bujqësisë

13/06/2018

Rishpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta- Ekspert i TI-së

03/07/2018

Njoftim për ndërprerje - Ekspert i TI - MSHV

04/07/2018

Faqja 2 prej 4