Mundësi punësimi

Konkurs për dy (2) pozita : Një ( 1) Drejtor të Departamentit të Llogarive Kombëtare dhe Një (1) Zyrtar për statistika te bujqësisë

16/05/2018

Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

15/05/2018

Njoftim për pozitën : Drejtor Departamenti të Llogarive Kombëtare

14/05/2018

Konkurs Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

11/05/2018

Vazhdim i konkursit për Zyrtarë të Arsimit dhe Dy (2) Zyrtarë të Statistikës në Gjakovë

02/05/2018

Konkurs Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

11/04/2018

Konkurs i mbrendshëm për pozitat : Një (1) Zyrtar për statistika të arsimit, Një (1) Zyrtar për statistika të biznesit

06/02/2018

Zhvillues i aplikacionit për statistikat e prodhimtarisë blegtorale (ASP) Marrëveshje për shërbime të veçanta

14/02/2018

Kërkesë për Shprehje të Interesit- Organizimi i anketave lidhur me ekonominë e pa-vrojtuar (EPV)

08/02/2018

Faqja 2 prej 2