Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
30/06/2017 30/06/2017 13:28:43 30/06/2017 13:28:43 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2017
31/01/2017 31/01/2017 14:48:31 31/01/2017 14:48:31 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM4 2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM4 2016
28/04/2017 28/04/2017 15:29:29 28/04/2017 15:29:29 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM1 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM1 2017
31/07/2017 31/07/2017 13:30:13 31/07/2017 13:30:13 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM2 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM2 2017
31/10/2017 31/10/2017 13:30:30 31/10/2017 13:30:30 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM3 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM3 2017
20/03/2017 20/03/2017 15:15:31 20/03/2017 15:15:31 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve 2016
29/09/2017 29/09/2017 13:32:52 29/09/2017 13:32:52 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Kosova në Shifra
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Kosova në Shifra 2016
30/11/2017 30/11/2017 13:34:05 30/11/2017 13:34:05 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Kalendari i Publikimeve
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Kalendari i Publikimeve 2018
15/12/2017 15/12/2017 14:40:26 15/12/2017 14:40:26 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Broshura
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Broshura 2016
13/01/2017 13/01/2017 14:22:24 13/01/2017 14:22:24 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM3 2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM3 2016
14/04/2017 14/04/2017 15:24:52 14/04/2017 15:24:52 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM4 2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM4 2016
15/05/2017 15/05/2017 10:52:45 15/05/2017 10:52:45 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) 2016
10/07/2017 10/07/2017 10:54:38 10/07/2017 10:54:38 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM1 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM1 2017
06/10/2017 06/10/2017 10:55:28 06/10/2017 10:55:28 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM2 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM2 2017
12/12/2017 12/12/2017 10:56:18 12/12/2017 10:56:18 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM3 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM3 2017
14/06/2017 14/06/2017 15:31:37 14/06/2017 15:31:37 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve 2016
14/07/2017 14/07/2017 10:27:39 14/07/2017 10:27:39 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Kurorëzimeve
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Kurorëzimeve 2016
28/07/2017 28/07/2017 10:29:35 28/07/2017 10:29:35 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Shkurorëzimeve
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Shkurorëzimeve 2016
30/06/2017 30/06/2017 10:30:08 30/06/2017 10:30:08 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Vdekjeve
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Vdekjeve 2016
14/12/2017 14/12/2017 14:43:01 14/12/2017 14:43:01 Europe/Ljubljana Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë 2016

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 1 prej 6